مدارک لازم جهت ثبت ازدواج

مدارک لازم جهت ثبت ازدواج
۱. شناسنامه زوجین
۲. کارت ملی زوجین
۳. شناسنامه و کارت ملی و حضور پدر زوجه
۴. جواب آزمایش و کارت واکسن
۵. حضور سه شاهد با مدارک معتبر ( در صورت حضور پدر زوجه، ۲ نفر کافیست.)
۶. ارائه آدرس دقیق و کدپستی محل سکونت زوجین و شاهدان
۷. تعیین میزان دقیق مهریه و شروط تکمیلی ضمن عقد

نکات زیر قابل توجه است:
۱. در صورت فوت پدر زوجه، حضور جد پدری زوجه الزامیست. و در صورت فوت جد پدری زوجه، گواهی فوت پدر زوجه الزامیست.
۲. اگر زوجه، سابقه ازدواج داشته باشد (همسرشان فوت شده باشند و یا طلاقشان بائن غیرمدخوله نباشد)، مدارک و حضور پدرزوجه الزامی نیست ولی گواهی فوت همسرسابق و یا طلاقنامه یا رونوشت طلاق‌شان الزامیست.
۳. در مواردی غیر از موارد فوق برای راهنمایی، مشاوره و ثبت ازدواج با دفتر ازدواج ۲۴۰ تهران تماس حاصل نمایید.

Comments are closed.