مدارک لازم جهت ثبت ازدواج عقد موقت (صیغه)

۱. شناسنامه زوجین
۲. کارت ملی زوجین
۳. شناسنامه و کارت ملی و حضور پدر زوجه
۴. دو قطعه عکس ۴*۳ زوجین ( هرکدام دو عکس)

 

نکات زیر قابل توجه است:
۱. در صورت فوت پدر زوجه، حضور جد پدری زوجه الزامیست. و در صورت فوت جد پدری زوجه، گواهی فوت پدر زوجه الزامیست.
۲. اگر زوجه، سابقه ازدواج داشته باشد (همسرشان فوت شده باشند و یا طلاقشان بائن غیرمدخوله نباشد)، مدارک و حضور پدرزوجه الزامی نیست ولی گواهی فوت همسرسابق و یا طلاقنامه یا رونوشت طلاق‌شان الزامیست.
۳. بانوانی که جهت عقد موقت (صیغه) مراجعه می‌فرمایند، باید ایام عده‌شان را سپری کرده باشند.
۴. در مواردی غیر از موارد فوق برای راهنمایی، مشاوره و ثبت ازدواج موقت معتبر با دفتر ازدواج ۲۴۰ تهران تماس حاصل نمایید.

Comments are closed.