سوالات متداول طلاق

پرسش: در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟

پاسخ: بله نیاز است. بر اساس قانون حضار جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود و سپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه‌ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

پرسش: در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟

پاسخ: در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه, نفقه, اجرت المثل, نحله و حق تصنیف دارایی) توافق نمود. همچنین نسبت به جهزیه، حضانت فرزندان, نفقه فرزندان, نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

پرسش: حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

پاسخ: سه ماه

پرسش: اگر شوهرم برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه نیاید چه اتفاقی میفتد؟

پاسخ: مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

پرسش: فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

پاسخ: چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می‌باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است. البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست. براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد بیش از مهریه نیست. از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد، بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد. اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد، لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

پرسش: اگر مردی وکالت بلا عذل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عذل طلاق.طلاق توافقی از قاضی بخواهد آیا قاضی می‌تواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند وحکم قطعی بدهد وحق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟

پاسخ: بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است.

پرسش: بنده به همراه خانم‌م دادخواست طلاق توافقی کردیم و پس از دو جلسه در شورای حل اختلاف پرونده به دادگاه ارجاع شد و حالا از طلاق توافقی پشیمان شدم و از مراجعه به دادگاه خودداری می‌کنم. آیا زوجه می‌تواند بدون زوج به دادگاه مراجعه و به استناد همان دادخواست طلاق توافقی حکم طلاق را گرفته وسپس به دفتر طلاق مراجعه و خود را مطعلقه نماید؟

پاسخ: خیر

پرسش: در طلاق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟ آیا دختر میتواند طلب مهریه کند اگر متقاضی طلاق باشد ( چه توافقی چه یک طرفه به درخواست دختر )؟

پاسخ: در طلاق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد. هر توافقی کنند دادگاه محترم می‌شمارد، چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد.

پرسش: هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می‌توانند از درخواست خود عدول کنند؟

پاسخ: این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌گردد. از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

پرسش: آیا زوج می‌تواند پس ازانجام طلاق توافقی خلع رجوع کند؟

پاسخ: با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی‌تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است، می‌تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می‌کند که به طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می‌شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی‌گردد.

پرسش: زن تا چه مدتی می‌تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می‌تواند به طلاق رجوع کند؟

پاسخ: مدتی که زن در طلاق خلع می‌تواند به بذل رجوع کند، در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می‌تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

پرسش: آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می‌تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟

پاسخ: خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

پرسش: آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

پاسخ: بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می‌دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

پرسش: آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

پاسخ: حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

پرسش: آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

پاسخ: بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی‌باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

پرسش: آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

پاسخ: بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می‌گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می‌شود.

 

 

پرسش: پس از اتمام عقد موقت، زوجه در خصوص دریافت مهریه چگونه می‌تواند اقامه دعوا کند؟

پاسخ: معمولا در صیغه مهریه را کم کم پرداخت می‌کنند که به این مشکل دچار نشوند، اما اگر مدت تمام شود و مهریه ای اخذ نشده باشد و مقدار مهریه آنقدر باشد که ارزش وکیل گرفتن و اقامه دعوا داشته باشد، زوجه اقدام می‌کند.

پرسش: اگر عقدنامه گم شده باشد و یا مفقود شده باشد، باید چیکار کرد؟ آیا طلاق انجام می‌گیره یا تا عقدنامه نباشه امکان‌پذیر نیست؟

پاسخ: دفتر ازدواج مربوطه برای شما رونوشت صادر می‌کند.

پرسش: این احتمال وجود دارد مردی از همسرش جدا شده باشد و به گفته خودش همسرش طلاق غیابی گرفته باشد و در شناسنامه آقا چیزی نوشته نشده باشد؟ الان میخواهد ازدواج مجدد کند، اسم همسر اولش در شناسنامه هست بدون توضیحات طلاق. میشود تو شناسنامه مرد در مورد طلاقش چیزی نوشته نشده باشد؟ به گفته خود آقا، امید داشته که زن سابقش به زندگی برگردد و مجدد با همون شخص ازدواج کند، آیا همزمان طلاق و ازدواج مجدد تو شناسنامه ثبت میشود؟

پاسخ: احتمال این مورد هست اما چند نکته ضروری هست که باید توجه شود:

  1. اگر قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد اون زن قرار نیست زن دوم مرد باشد، پس باید حتما به ثبت احوال مراجعه کند و طلاق را در شناسنامه خود ثبت نماید.
  2. هیچ دفتر رسمی ازدواجی، وقتی هنوز طلاق مرد در شناسنامه ثبت نشده باشد، اقدام به ثبت ازدواج نمی‌کند.
  3. ثبت طلاق در شناسنامه حداکثر ۱۰ دقیقه تا یک ربع در ثبت احوال زمان می‌برد، به چه دلیل تا به حال اقدام به این کار نکرده است .
  4. وقتی طلاق خوانده می شود، ۳ ماه عده وجود دارد که اگر قرار باشد به همدیگر رجوع کنند در این ۳ ماه رجوع می‌کنند و اگر هم قرار باشد با زن سابق‌ش دوباره ازدواج کند، باید طلاقش در شناسنامه ثبت شود و دوباره با اون شخص ازدواج نماید. در ضمن با توجه به شرایط زندگی امروز به حرف‌ها و صحبت‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد حتما قانونی اقدام نمایید. ابتدا طلاق ثبت گردد و سپس عقد جدید انجام شود.

پرسش: هزینه صیغه طلاق چقدرمی‌باشد؟ آیا بستگی به شرایط دارد یا برای همه یکسان است؟

پاسخ: تعرفه اجرای صیغه طلاق طبق بخشنامه سازمان در دفتر ۱۷۵ طلاق تهران انجام می‌پذیرد. تفاوت قیمت در نوع طلاق بائن و رجعی می‌باشد.

پرسش: پسرم سه ما پیش با دختری ازدواج دائم نموده است. مهریه ٣١۴ تا سکه می‌باشد. هنوز عروس باکره است و مهریه خود را اجرا گذشته است. آیا ٣١۴ تا سکه به ایشان تعلق می‌گیرد یا طبق قانون جدید ١١٠ عدد سکه تعلق می‌گیرد؟ یعنی عروس باکره است ۵۵تا سکه به ایشان تعلق می‌گیرد؟ عروس باکره است، می‌توان احضار نامه پر کرد و بفرستم؟ از طریق دادگاه می‌توان از درس خواندن عروس جلوگیری کرد که به این منظور که بدون اجازه شوهر، دانشگاه رفته است؟

پاسخ: وقتی عروس هنوز دوشیزه است، نصف مهریه به ایشان تعلق می‌گیرد، یعنی نصف ۳۱۴ عدد سکه طلا. اما طبق قانون جدید تا ۱۱۰ از سکه مذکور قابلیت اجرا گذاشتن دارد یعنی عروس می‌تواند ۱۱۰ سکه را اجرا بگذارد و داماد هم با توجه به شرایط اقتصادی خود و تنگدستی خود می‌تواند درخواست اعصار کند، تا مثلا ۵ سکه را نقدی و الباقی را ماهیانه نیم سکه پرداخت نماید. البته این موارد بستگی به نظر قاضی و درآمد داماد دارد. در خصوص اینکه زن نمی‌تواند بدون اجازه همسر خود ادامه تحصیل دهد، ربطی به مهریه ندارد اما داماد می‌تواند از دانشگاه رفتن زوجه ممانعت کند.

پرسش: خانومی که بنده قصد ازدواج با ایشان را دارم، طلاق غیابی گرفته اند. آیا عده ایشون هم ۳ ماه است؟ و طلاق خلع به چه نوع طلاقی می‌گویند، آیا طلاق غیابی تفاوتی با طلاق خلع می‌کند یا خیر؟

پاسخ: ۱. بله ۳ ماه عده دارند. طلاق توافقی و یا غیابی وخلعی طلاقیست که در آن زوجه کل مهریه و یا مقداری از آن را بخشیده باشد

پرسش: با خانوم مطلقه‌ای آشنا شدم و صفحه‌ی مربوط ب طلاقشان را دیدم، ولی عکسشان اصلا شبیه خودشون نیست. البته ایشون میگویند، عکس برای ۱۵سال پیش است. آیا امکان دارد دروغ گفته باشند؟ و اینکه چجوری میشود فهمید که شناسنامه متعلق به خودشان است و واقعا مطلقه هستند؟

پاسخ: کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه مواردی است که می‌توان با اصل آنها احراز هویت کرد.

پرسش: بنده ده روز پیش از نامزدم جدا شدم، یعنی طلاق گرفتیم. توی سند طلاق زده خلع نوبت اول. می‌خواستم بدونم یعنی چی؟

پاسخ: یعنی زوجه مقداری یا تمامی مهریه را بخشیده و طلاق گرفته است. نام همسر شما در این نوع طلاق تا زمانی که ازدواج جدیدی از طرف شما صورت نگرفته است، در شناسنامه شما باقی می‌ماند و در ازدواج بعدی دیگر نیاز به اذن پدر برای ازدواج ندارند.

پرسش: امکان دارد صیفه طلاق خوانده شود و بعد ثبت قانونی انجام گیرد؟

پاسخ: برای اجرای صیغه طلاق، حکم طلاق توافقی از دادگاه لازم است و سپس مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه و ثبت آن در شناسنامه ها و سامانه ثبت احوال. در زمان خواندن صیغه طلاق چند مورد باید رعایت شود و صرف خوانده صیغه طلاق نیست.

پرسش: بنده دوبار ازدواج داشتم که متاسفانه منجر به طلاق شد، بعد از عقد دوم، طلاق‌نامه‌ی اولم را محضر گرفت و جایش عقد نامه جدید داد که مجدد جداشدم. من الان بخاطر دختری که از همسراولم دارم احتیاج به طلاق نامه اولم دارم. امکان دارد به آن محضر برم و طلاق نامه‌ی قبلی را دریافت کنم؟

پاسخ: طلاق نامه در آخرین دفتر ازدواجی که عقد کرده‌اید بایگانی می‌شود. هم می‌توانید به دفتر ازدواج مربوطه مراجعه نمایید و طلاقنامه را گرفته و در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل کنید و دوباره به دفترازدواج مربوطه بازگردانید و یا به دفتر طلاق صادر کننده مراجعه نمایید و یک رونوشت از طلاقنامه خود دریافت نمایید.

پرسش: آیا کسی که صیغه‌ی کسی هست، به صورت شوخی یا در صورت عصبانیت بگوید نمیخواهمت یا طلاق دادمت، این صیغه باطل میشود یا خیر؟

پاسخ: قصد داشتن شرط است. در صیغه موقت چیزی بعنوان طلاق وجود ندارد، طلاق مربوط به عقد دائم است. در صیغه موقت مرد می‌بایست، بگوید مابقی مدت صیغه را بخشیده‌ام و زن هم بگوید، مهریه را گرفته‌ام یا بخشیده‌ام. با گفتن این دو مورد صیغه موقت بین زوجین از بین می‌رود.

پرسش: هزینه خواندن صیغه طلاق چقدر می‌باشد و آیا نیاز به شاهد است؟ آیا محضر روزهای جمعه هم با تعیین وقت قبلی صیغه طلاق را جاری می‌نماید؟

پاسخ: دفتر طلاق ۱۷۵ تهران، ثبت طلاق را طبق تعرفه دولتی انجام می‌دهد. شاهد داشته باشید روند کار سریعتر می‌باشد ولی الزامی نیست. با هماهنگی در ایام تعطیل، امور اداری انجام می‌پذیرد.

پرسش: آیا هنگام طلاق، طلاق‌نامه به هر یک از طرفین داده می‌شود؟ آیا در صورت بکارت زن، این موضوع در طلاق‌نامه‌ی هر دو طرف ذکر می‌شود؟ یعنی می‌شود با مطالعه‌ی طلاق نامه، هر یک از طرفین از این موضوع مطمئن شوند؟

پاسخ: طلاق‌نامه به زن داده می‌شود. مرد نیازی به طلاق‌نامه ندارد برای ازدواج بعدی، ولی زن احتیاج دارد که به دفتر ازدواج آنرا ارائه و تحویل دهد در صورت دوشیزه و باکره بودن، پس از طلاق طی نامه‌ای که دفتر طلاق به زوجین می دهد. با مراجعه به ثبت احوال شناسنامه ها را تعویض می‌کنند و نام همسر کلا حذف می‌شود. نوع طلاق اگر بائن غیرمدخوله باشد، یعنی زوجه، باکره و دوشیزه می‌باشد.

پرسش: برای طلاق بائن غیرمدخوله ملاک گواهی پزشکی قانونی است ؟ یعنی اگر طلاق در دوران عقد نباشد و بعد از چندسال از زندگی مشترک صورت بگیرد، ولی زن دوشیزه باشد و گواهی پزشکی قانونی داشته باشد، تقاضای طلاق بدهد چه نوع طلاقی ثبت میشود؟

پاسخ: پزشکی قانونی مرجع رسمی برای اثبات دوشیزگی است که جزو مراحل طلاق انجام می‌شود.

پرسش: مرد اگر بخواهد زنش راطلاق دهد، دادگاه ضامن برای مهریه میخواهد؟

پاسخ: خیر قسط بندی می‌شود.

پرسش: اگر کسی طلاق‌نامه‌ای که برایش صادر می‌شود را گم کند و نداند ازکدام محضر این طلاق‌نامه صادر شده است، برای گرفتن مجدد این طلاق‌نامه باید چه کار کند؟ طلاق مربوط به بیش از ۴۰ سال پیش است و در شناسنامه فرد ذکر نشده است و وی ازدواج مجدد هم کرده است. تنها چیزی که یادشان است، این است که صاحب دفترخانه فوت شده و این دفترخانه در تجریش بوده است. بنا به انجام کاری، این طلاق‌نامه نیاز است یا سندی که نشان دهد این طلاق صورت گرفته است و این سند باید معتبر باشد؟ این طلاق‌نامه را آقا می‌خواهد که حدود ۷۵ سال سن دارد و به خانم که ساکن آمریکا هستند دسترسی ندارند.

پاسخ: با مراجعه به ثبت احوال می‌توانید استعلام گرفته شود و شماره دفترخانه مشخص گردد و با سایت ثبت اسناد و املاک کشور، مشخصات و آدرس دفترخانه و یا کفیل آن را می‌توان یافت.

پرسش: دوماه است همسرم در خانه پدرش است و طلاق میخواهد. بنده با بچه‌ام تنها مانده‌ام. چندماه طول می‌کشد، قاضی اجازه بدهد ازدواج دوم کنم؟ اماکن رسیدگی به بچه به صورت تنها در توانم نیست؟

پاسخ: اجازه مجدد برای ازدواج شما ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد. اما نکته‌ی مهم‌تر این‌است که باوجود اینکه دادگاه اجازه ازدواج به شما داده است، اما چون بدون زضایت همسر اول بوده، ایشان هم حق طلاق گرفته‌اند، از شما و هم حق اخذ مهریه و نفقه از شما دارند که بایستی به آن دقت کنید.

پرسش: بنده چند ماه پیش درحرم حضرت معصومه با حضورخانواده‌هامون خطبه عقد دائم خوانده ولی ثبت نکرده‌ایم و عیدکه به شهرستان رفتیم، برای ثبت، چون همسرم قبلا ازدواج کرده وطلاق داده، محضر نامه رجوعی زن را ازما خواست و بدلیل وقت نداشتن بازهم به تهران برگشتیم، ولی ازپدرم وکالت گرفته‌ام از دفتر اسناد رسمی ولی اینجا هیچ‌گونه آشنایی و شاهدی نداریم. آیا با وجود ثبت طلاق در شناسنامه و کپی طلاق‌نامه، آیا نیازبه آن نامه رجوعی است؟ و اینکه ما شاهد نداریم، می‌توانیم دردفترخانه شما عقد کنیم و هزینه آن چقدر می‌شود؟

پاسخ: بسته به نوع طلاق مرد دارد. اگر نوع طلاق او خلع باشد، نیازی به استعلام نیست. اگر نوع طلاق او رجعی باشد، باید کتبا استعلام گرفته شود. هزینه ثبت عقد در دفرخانه ۲۴۰ تهران مطابق با تعرفه انجام می‌پذیرد. همچنین در خصوص شاهد، حضور ۳ شاهد از دوستان هم باشد کفایت می‌کند. در مورد وکالت رسمی که پدر زوجه داده است باید ملاحظه شود که به چه صورت است.

پرسش: اگر شخصی قبلاً ازدواج (عقد) کرده باشد و جدا شده باشد، این ازدواج در سیستم کامپیوتری ثبت شده باشد، می‌شود با تعویض شناسنامه از توی سیستم هم نیز پاک کرد؟

پاسخ: هر گونه عقد و ازدواج رسمی در ثبت احوال به عنوان مرجع ثبت می‌شود. اگر نوع طلاق بائن غیرمدخوله باشد یعنی زوجه دوشیزه باشد، اسم همسر هم از شناسنامه زوج و زوجه قانونا از طریق ثبت احوال پاک می‌شود. اگر نوع طلاق خلع یا مبارات یا … باشد، تا عقد جدید در شناسنامه باقی می‌ماند. هر تعداد شناسنامه هم گرفته شود ثبت احوال موظف است در شناسنامه‌ها به آن عقد‌ها و طلاق‌ها اشاره کند. دفاتر ازدواج دسترسی یه سوابق ازدواج افراد را ندارند.

پرسش: همسرم سه ماهه خونه‌اش رفته و طلاق میخواهد. آیا می‌تواند نفقه هم بگیرد؟ دو روز پیش هم شورای حل اختلاف بودیم و راضی نشد بیاد. لطفا راهنمایی کنید چه کارمی‌شود کرد؟

پاسخ: ۳ماهی که رفته‌اند، نفقه ندارند اما برای ماقبل آن دارند. مهریه و نفقه، مسائل مالی است که بر ذمه مرد قرار دارد و نهایتا در دادگاه ادعای اعسار می‌کند و تمامی آن قسط بندی می‌‌شود. زن بدون دلیل نمی‌تواند طلاق بگیرید اما مهریه و نفقه را می‌تواند درخواست کند.

پرسش: در یک شهر کوچک، چند تا دفتر طلاق می‌شود زد؟ شهری که جعیت‌ش هشت هزار نفره چرا باید دو تا دفتر طلاق داشته باشد؟ آیا دفاتر طلاق به تناسب جمعیت واگذار نمی‌شود؟ این ترویج طلاق محسوب نمی‌شود؟ اخذ مجوز طلاق بر اساس جمعیت، به هر چند هزار نفر یک دفتر طلاق مجوز داده می‌شود؟

پاسخ: قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج، ماده ۵، پس از تصویب این قانون، تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل، تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه وجود دارد. شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد، یک دفترخانه خواهد داشت. وجود دفاتر طلاق فی نفسه، جوانان را به سمت طلاق نمی‌برد. اگر چنین بود این همه دفاتر ازدواج باید جوانان را به سمت ازدواج می‌برد. بنابراین مشکل طلاق به خیلی از موارد وابسته است که می‌توان اولین عامل را انتخاب اشتباه شریک زندگی دانست و عوامل بسیاری دیگر.

پرسش: آیا بعد از طلاق می‌شود، مجددا عقد کرد و اینکه برای عقد مجدد حتما نیازی به حضور والدین هست؟

پاسخ: اگر دختر دوشیزه نباشد، نیازی به حضور ولی زوجه نیست.

پرسش: بنده چند سال پیش با شخصی نامزد شدم و در یک مراسم با حضور خانواده مهریه تعیین گردید و سپس موارد روی یک برگه نوشته و توسط حاضرین امضا شد. نامزدم اصرار به عقد دائم قبل از ارائه آزمایش‌های مربوطه داشت و در نهایت بدون طی مراحل مربوطه و بدون ارائه شناسنامه، نامزدم در حضور پدر و مادر و خواهرم یک‌نفر را آورد و صیغه عقد دائم خوانده شد و پشت همان برگه تعیین مهریه صورتجلسه شد و پدر و مادر و خواهر و خودم و نامزدم و آن شخص عاقد امضا کردیم. بعد از عقد مشخص گردید که نامبرده متاهل می‌باشد و دروغ‌های دیگری که بعدا مشخص شد. پش از روشن شدن متاهل بودن نامبرده، بنده از ازدواج با وی منصرف شدم و علی‌رغم قول‌های متعدد از طرف او مبنی بر باز پس‌خوانی عقد، متاسفانه این موضوع تاکنون طول کشیده است. ضمنا از تیرماه چندسال است هیچ ارتباطی با وی ندارم. سوالات بنده به این صورت می‌باشد:

  1. آیا عقد صورت گرفته، با توجه به اینکه ایشان ازدواج اولش را پنهان کرده صحیح است؟
  2. آیا برگه‌ای که خدمتتان عرض کردم سند مبنی برازدواج دائم محسوب می‌شود؟
  3. راهکار حل این مشکل چیست؟

ضمنا فقط بصورت تلفنی و پیام کوتاه خودم و خانواده‌ام را تهدید می‌کند. ولی هیچ‌یک از تهدیدهای‌ش تاکنون عملی نشده است. مشکل دیگر این است که هیچ‌گونه آدرسی از ایشان در دست نیست و حتی باعنوان اینکه شغل ایشان امنیتی است آدرس محل کارشان و اینکه ایشان چه کاره هستند، مشخص نیست. فقط یک شماره تلفن همراه در دست است که آنرا هم جواب نمی‌دهند.

پاسخ: شما باید به محض مشخص شدن اینکه متاهل هستند، از اختیار فسخ نکاح استفاده می‌کردید و با شکایت ار ایشان نکاح را باطل می‌کردید. برگه‌ی نوشته شده سند عادی محسوب می‌شود و بستگی به ارائه دیگر مدارک به قاضی دارد. در کل پیشنهاد می‌شود، با مشاوره نزد وکلای مجموعه ما و ارائه مدارک لازم در دادگاه، این عقد را فسخ نمایید و مدرکی معتبر داشته باشید. همچنین با این کار می‌توانید از تهدیدات آن شخص هم آسوده شوید.

پرسش: منظور دقیق از بائن غیر مدخوله چیست؟ پزشکی قانونی نامه داده که مشکوک به رابطه می‌باشد، ولی دکترها همگی بر باکره بودن دختر اذعان دارند. حتی اگر طلاق توافقی بوده باشد با بخشش مهریه آیا می‌شود نوع طلاق بائن غیرمدخوله باشد؟ می‌توان اسم زوجه را حذف نمود؟

پاسخ: بائن غیر مدخوله یعنی زوجه هنوز دوشیزه است و باکره است و در طلاق‌نامه بائن غیر مدخوله قید می‌شود و قانونا می‌توانید اسم همسر را از شناسنامه‌ها حذف کنید.

پرسش: آیا وکالت اعطای حق طلاق ازطرف زوج به زوجه بدون ثبت در مراکزثبت اسنادرسمی دارای اعتبار قانونی می‌باشد؟ ودرصورت ارایه به مراجع قانونی مورد قبول قرارمی‌گیرد، یا حتما باید دردفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت گردد؟

پاسخ: اگر در سند نکاحیه خود وکالت قید شده و نه شرط و بلاعزل و بدون قید و شرط و کامل باشد مورد قبول مراجع قضایی است.

پرسش: بنده حدود ۴ سال پیش از همسرم جدا شدم، به همراه یک بچه و حالا مجددا می‌خواهیم ازدواج کنیم. همسرم در حال حاضر خارج از کشور می‌باشد و نمی‌تواند به ایران بیاید. چه راه‌کاری برای ازدواج ما در ایران است؟ آیا آزمایش‌های مدنظری که در ایران برای زوج انجام می‌شود را می‌تواند در خارج از کشور انجام دهد و با یک وکالت‌نامه بفرستد، می‌توانم اینجا ازدواج‌م ثبت کنم؟

پاسخ: باید وکالت‌نامه در کنسولگری تنظیم شود و آزمایشات ازدواج در خارج از کشور در محل‌هایی که سفارت ایران مشخص می‌کند، انجام شود و سپس این آزمایشات در آزمایشگاه‌های دولتی ایران تایید شود.

پرسش: آیا امکان دارد، صیغه طلاق جاری شود ولی در شناسنامه ثبت نشود؟ برای گریز از مشکلاتی که در جامعه برای زن مطلقه بوجود می‌آید؟

پاسخ: خیر. قانونا هم در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود و هم بصورت آنلاین به ثبت احوال فرستاده می‌شود.

پرسش: اگر زوج طلاق گرفته باشد ولی شناسنامه المثنی داشته باشد که اطلاعاتی از ازدواج قبلی ندارد، خانواده زوجه در محضر متوجه سوابق ازدواج می‌شوند؟

پاسخ: سریال شناسنامه‌ها با سامانه ثبت احوال چک می‌شود. اگر متفاوت باشد، باید شناسنامه اصلی آورده شود. اگر طلاقی در شناسنامه ثبت شده باشد، در المثنی هم ثبت می‌شود مگر اینکه در دوران عقد جدا شوند و زوجه هنوز باکره باشد، که می‌توانند شناسنامه‌ی هم مرد و هم زن تعویض شود و طبق قانون سابقه عقد و طلاق پاک می‌گردد.

پرسش: خانمی ۳۵ ساله‌ام که چهارساله ازدواج کرده‌ام. شوهرم برای یه کار اداری که سند ازدواجمان را ازخانواده‌ام گرفته و به ایشان دادم و پس نمی‌دهد. الان ما واقعا بعد از کش وقوس‌های فراوان، به طلاق رسیدیم. آیا اگرخانواده من بخواهند درخواست طلاق دهند, ایشون هم سند نکاحیه را قایم کرده‌اند، به مشکل خواهیم خورد؟

پاسخ: زوج یا زوجه با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد شما در آن ثبت شده است، می‌توانند درخواست رونوشت از سند ازدواج نمایند و آن رونوشت حکم قباله ازدواج شما را دارد و می‌توانید با آن به دادگاه مراجعه نمایید و درخواست طلاق نمایید.

پرسش: من و همسرم شش ماه است که طلاق گرفته‌ایم و من مبلغی از مهریه را هنوز به ایشان بدهکار می‌باشم ولی متوجه شدم که چندروز است که ایشان به صیغه موقت یک نفر در آمده و دفترچه ازدواج موقت هم دارند وبا دفترچه به هتل هم رفتند. سوالم این است آیا نسبت به اینکه ایشان مجدد به عقد کسی درآمده، مهریه‌ای که من به ایشان بدهکار هستم، به قوت خود باقی می‌ماند یا باطل می‌شود؟

پاسخ: مهریه، بدهی مرد به زن است. بنابراین در صورت ازدواج مجدد زن، آن بدهی همچنان به حالت خود باقیست.

پرسش: ما عقد کرده‌ایم، ولی هنوز محضری نکرده‌ایم. می‌خواهیم جدا شویم. می‌شود من از ایشان شکایت کنم؟ راهی برای من هست که به نفع من باشد؟ شاهد دارم، شاهدم همون عاقدیه که مارو عقد دائم کرده است. چند تا شاهد دیگه‌م دارم.

پاسخ: شما باید در دادگاه ثابت کنید که عقد دائم بصورت شرعی و با چه مقدار مهریه خوانده شده است تا بتوانید مطالبه مهریه نمایید. مدارک را از طریق دادگاه به قاضی ارائه نمایید تصمیم با قاضی است .

پرسش: بنده میخواهم با خانمی که طلاق گرفته اردواج کنم و عده‌اش نیز گذشته است. من اگر بخواهم، شناسنامه المثنی بگیرم برای همسرم، باید اول صبر کنیم ازدواج به صورت محضری شود و بعد اسم بنده وارد شناسنامه‌ش شود و دوباره من درخواست المثنی بدم؟

پاسخ: بله درست بیان کردید.

پرسش: بنده شناسنامه‌ام گم شده است و تا چند روز دیگر طلاق می‌گیرم. اگه شناسنامه نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا طلاق صادر نمی‌شود؟ می‌شود بعدا برای ثبت طلاق، شناسنامه را به دفترخانه برد؟

پاسخ: دفترازدواج یا طلاق، نامه نگاری با ثبت احوال می‌کند و درخواست مشخصات سجلی زوج یا زوجه را می‌کند و با آن نامه‌ی صادر شده از ثبت احوال هم می‌توان عقد یا طلاق انجام داد.

پرسش: اگر چهارسال و نیم از دوران عقد گذشته باشد و دوشیزه هم باشی، چه راهی برای طلاق می‌باشد؟ همسرم با حمایت خانوادش در حال پرداخت مهریه و نفقه‌ام می‌باشد و در صورتی طلاق می‌دهد که تمام مهریه و نفقه‌ام را برگردانم و بقیه را نیز ببخشم. راه‌حل چیست تا حق و حقوقم ضایع نشود؟

پاسخ: اگر دلیل قانع کننده برای دادگاه نداشته باشید نمی‌توانید طلاق بگیرید، یعنی اگر مرد همه موارد رفاهی را تامین کرده و مهریه و نفقه را پرداخت می‌کند و حسن معاشرت دارد، دادگاه دلیلی برای صدور طلاق ندارد.

پرسش: بنده در مراحل آخر طلاق دادن همسرم هستم، اگر در این فاصله بخواهم برای نامزدکردن کسی بروم دفتر ازدواج و نامه برای آزمایش خون بگیرم، آیا به من نامه می‌دهند؟

پاسخ: مشکلی برای عقد مرد در زمانی که عده همسر قبلی تمام نشده نیست.

پرسش: دادن حق طلاق به خانم آیا رسمی است و در محضر شما نوشته می‌شود؟ یا باید در دفتر اسناد رسمی وکالت داده شود؟

پاسخ: بصورت شرط نوشته می‌شود که زوج طی یک‌ماه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و وکالت‌نامه طلاق با حق اخذ مهریه و یا بذل آن و ... برای زوجه تنظیم نماید.

پرسش: با سلام من سال ۷۲ازدواج غیررسمی داشته‌ام. و سال ۸۹طلاق گرفتم و طلاق‌نامه‌ی عادی از دادگاه دارم، امکان ثبت طلاق در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج هست؟ در ضمن اقرار نامه محضری طلاق چیست؟

پاسخ: برای زوجیت اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. برای طلاق خیر. مواردی که قانونا ثبت نشده است باید از طریق دادگاه مجوز ثبت گرفته شود.

پرسش: بنده از طرف شوهرم حقوق می‌گیرم، و طلاق از دادگاه گرفته‌ام. اما ازدواجمان ثبت نشده است، نه توی شناسنامه و نه تو محضر. آیا می‌توان طلاق هم ثبت شود؟ اگر ثبت شود، حقوق بنده قطع می‌شود؟ با توجه به اینکه شوهرم مفقودالاثر است و من طلاق غیابی از دادگاه گرفته‌ام.

پاسخ: هر ازدواج و طلاقی قانونا باید ثبت در شناسنامه‌ها شود. چون جزو سوابق سجلی شما محسوب می‌شود.

پرسش: شوهرم برای جلسه اول در دادگاه حضور داشت و صورتجلسه قاضی را برای طلاق توافقی امضا نمود ولی برای ابلاغ حضوری نیامد و هرچه کسی باهاش صحبت نمودند، بازهم نیامدند که ابلاغ حضوری درمعیت قاضی بهشون ابلاغ شود. با خواهش از قاضی، ابلاغ توسط مامور ابلاغ به منزل‌شان فرستاده شد ولی ایشان می‌گویند من اعتراض می‌کنم. ایشان از لحاظ روحی روانی کاملا مشکل دارند. من برای طلاق سریعتر، چه کاری باید انجام دهم تا پرونده در همین شعبه به طلاق بسته شود؟

پاسخ: طبق قانون باید ابلاغ رسمی شود و بعد از آن امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد که کلا این‌ها زمان می‌برد. فقط باید توافق کنید.

پرسش: من وکالتنامه طلاق ازهمسرم دارم و می‌خوام که طلاق بگیرم، ولی سند ازدواج گم شده است و محضردار هم فوت کردند و دفترش بسته شده است. چطوری می‌توانم المثنی سند ازدواجم‌ را بگیرم؟

پاسخ: هر سردفتری که فوت کند، دفترش به کفیل داده می‌شود. می‌توانید با جستجو در اینترنت کفیل دفتر را پیدا کنید.

پرسش: اقرارنامه‌ی طلاق در دفترخانه ثبت می‌شود؟ یا فقط در سامانه ثبت اسناد ثبت می‌شود؟ منظورم این است که بعدا برای ثبت احوال هم اقرارنامه‌ی طلاق ارسال می‌شود یا خیر؟

پاسخ: اصلا دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند اقرارنامه‌ی طلاق را ثبت نمایند. طلاق فقط با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

پرسش: من با شوهرم اختلاف دارم. یک ماه قبل از اختلاف‌مون برگه‌ای را درب خانه‌یمان آورد و من و پدرم امضا کردیم. گفتند برگه‌ی وام ازدواج است، برای گرفتن مبلغ بیشتر بخاطر ایثارگری پدرم. حالا از جایی شنیدم که آنها برگه‌ی کاهش مهریه از ۱۳۶۸ سکه به ۱۴ سکه بوده‌است. الان می‌خواهم مهریه‌م را اجرا بگذارم. می‌ترسم این قضیه حقیقت داشته باشد؟ اگر حقیقت داشته باشد می‌توانم شکایت کنم؟

پاسخ: معمولا برگه‌های عادی چون امکان ادعا در خصوص اینکه مجبور بودم و تحت فشار بودم دارد، در دادگاه اعتباری ندارد و سند عادی محسوب می‌شود. اما اگر در دفترخانه امضاء نمایند، آن سند رسمی است و قابلیت این ادعاها را دیگر ندارد. اما برای اطمینان می‌توانید با وکلای دفتر ۱۷۵ طلاق تهران تماس بگیرید.

پرسش:من با آقایی که مطلقه هست می‌خواهم ازدواج کنم، ولی نمی‌خواهم شرایط عقد و مطلقه بودن همسر آینده‌ی بنده را کسی بداند. (البته پدرو مادر هردوی‌مان این موضوع را می‌دانند). آیا امکان بیان نکردن این موضوع هنگام عقد وجود دارد؟

پاسخ: می‌توانید با سردفتر هماهنگ کنید، که با جواب آزمایش عقد شما را بخوانند و حرفی از ازدواج قبلی جلوی جمع بیان نشود.

پرسش: تعهدی که در دست نوشته‌ای که در شب بله برون بین خانواده عروس و داماد تنظیم می‌شود، که به امضای اعضای فامیل رسیده باشد ولی در دفترخانه ثبت نشده باشد، آیا حکم قانونی دارد؟ مثلا در دست نوشته قید شد، خانه‌ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون برای عروس خریداری شود در هر زمان که استطاعت و توانایی مالی داشته باشم. در زمان طلاق حکم دادگاه چیست ؟ آیا زوجه می‌تواند آن خانه را به همراه مهریه طلب کند؟ در صورتی که زوج استطاعت و تمکن مالی نداشته باشد؟

پاسخ: سند نکاحیه سند رسمی محسوب می‌شود و آن برگه سند عادی است. اگر قرار بود جزو مهریه قرار بگیرید می‌بایست در سند رسمی قرار می‌دادید. در زمان طلاق، ملاک سند نکاحیه است مگر اینکه بتوانند آن برگه را هم ثابت کنند که جزو مهریه بوده است، که کار مشکلی است چون سند نکاحیه آخرین مهریه و شرایط عقد زا شامل می‌شود. برای اطمینان از اینکه آن برگه دادگاه، چقدر اعتبار دارد می‌بایست با وکلای دفتر طلاق ۱۷۵ تهران مشاورت نمایید.

پرسش: اگر مرد دردوران عقد درخواست طلاق دهد و بعد بین زوجین برای مهریه توافق شود، مرد باید چیکار کند که به دادگاه نرود؟ و اینکه عقد در شهر دختر بوده و درخواست طلاق توسط مرد درشهر دختر بوده‌است. سوالم این است که مرد توسط دادگاه درشهر خودش می‌تواند، درخواست اجازه‌ی طلاق رو بدهد یا هر درخواستی دیگر که به شهر دختر برای طلاق نرود؟

پاسخ: از طریق دفاتر اسناد رسمی به چند صورت با حق اخذ مهریه و یا بذل آن مدت دار یا بدون مدت بلاعزل یا غیر بلاعزل می‌توانید وکالت طلاق بدهید. باید توافق‌نامه در آن خصوص در وکالت‌نامه بنویسید.

پرسش: من ۲۳ سالمه، به‌خاطر بچه دار نشدنم، اجازه دادم همسرم ازدواج مجدد کنه ولی الان دیگه نمی‌تونم تحمل کنم. زندگیم ازلحاظ عاطفی و جنسی تموم شده است و به جدایی فکر می‌کنم. آیا الان می‌توانم بدون دردسر طلاق بگیرم؟

پاسخ: در صورتی که نتواند عدالت را بین همسران خود اجرا نماید، با این بند می‌توانید، درخواست طلاق دهید.

پرسش: اگر بعد از ثبت طلاق مشخص شود، خانم باردار بوده است، یعنی در زمان خواندن صیغه طلاق بارداری صورت گرفته است، اما بدلیل سن کم جنین در آزمایشات مشخص نشده است که خانوم باردار می‌باشد. تکلیف چیست؟ امکان دارد خانم با توجه به سونوگرافی‌هایی که سن جنین در آن قید شده باشد، ثابت کند، نطفه قبل از طلاق بسته شده است و برای بچه شناسنامه گرفته شود؟

پاسخ: عدم بارداری در آزمایشگاه پزشکی قانونی قبل از طلاق انجام می‌شود. بنابراین زمان طلاق زن باردار نیست. اینکه زمان خواندن صیغه طلاق، بارداری صورت گرفته باشد، امکان پذیر نیست. اگر در زمان عده بارداری صورت گرفته، رجوع محسوب می‌شود و طلاق باطل می‌شود.

پرسش: برای طلاق سند صادر می‌شود؟ اگر صادر می‌شود چه چیز هایی داخل آن ذکر می‌شود؟ ارزش خاصی دارد؟ اگر گم شود المثنی صادر می‌کنند؟

پاسخ: طلاقنامه یا سند طلاق صادر می‌شود و مانند سند نکاحیه دارای اعتبار است و موضوع دادنامه صادر شده از دادگاه در آن ذکر شده و در صورت مفقودی مانند سند نکاحیه رونوشت برای آن صادر می‌شود.

پرسش: من با یکی از همکاران قدیمم عقد دائم خواندیم. اما چند سالی هست که رابطه‌ی بین ما تمام شده و ما از هم هیچ خبری نداریم. من می‌خواهم این عقد را باطل کنم اما نمی‌دانم باید چه کاری انجام دهم. لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ: اگر عقد دایم شرعی خواندید، باید صیغه طلاق هم خوانده شود.

پرسش: با فردی آشنا شده‌ام که مدعی است از همسرش جدا شده و تمام مراحل قانونی وی انجام شده و بعد از گذشت یک‌سال هنوز جهت ممهور کردن شناسنامه به مهر طلاق به دفترخانه مراجعه نکرده است. همچین موضوعی امکان پذیر است؟ مگر هنگام جاری کردن خطبه طلاق نمی‌بایست همانجا شناسنامه‌ی طرفین مهر طلاق بخورد؟

پاسخ: امکان چنین چیزی وجود دارد. چون ممکن است طلاق از طرف زن بوده باشد. اما اگر شخصی قصد ازدواج دارد و مشکلی ندارد، باید از طریق ثبت احوال، مهر طلاق را در شناسنامه درج نماید. چون هیچ تضمینی وجود ندارد آن مرد زنش را طلاق داده است.

پرسش: آیا مرد می‌تواند در دوران عقد نفقه ندهد؟ آیا با رفتن زیر یک سقف، نفقه دادن شروع می‌شود؟ و بجز خرج مراسم و چیزهایی که باید بگیرد، نیازی به نفقه دادن در دوران عقد نیست؟ چون دختر درخانه‌ی پدرش است؟ وقتی حق طلاق با دختر نیست درچه صورت می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؟ اگر مرد به دادگاه نیاد، دادگاه اجازه‌ی طلاق صادر میکند؟

پاسخ: طبق قانون بنابر هر شرایطی زوجه از زوج تمکین نکند و این تمکین نکردن دلیل مشروع و قانونی نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود. اما حق حبس حقی است که همه‌ی علما و مراجع بر اساس قوانین شرع آنرا به رسمیت می‌شناسند. بنابر این وقتی دختری در خانه پدر می‌باشد و هنوز عروسی نکرده می‌تواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اینکه از زوج تمکین نمی‌کند، مستحق گرفتن نفقه هم باشد. در صورتی که کار به قضاوت محکمه بکشد، بدون تردید زوج به پرداخت نفقه محکوم می‌شود چون این جزء روح قوانین می‌باشد. اما زمانی زوجه با دلایل واهی از تمکین درمقابل زوج خودداری می‌کند، در این حالت دیگر مستحق گرفتن نفقه نمی‌باشد، حتی اگر دوشیزه باشد و در خانه پدر ساکن باشد. در سند نکاحیه زوجه وکالت دارد که اگر ۱۲ شرط ضمن عقد برآورده نشود، می‌تواند طلاق بگیرد.

پرسش: زوج چطور می‌تواند حکم تمکین بگیرد؟

پاسخ: از طریق دادگاه دادخواست تمکین دهد.

پرسش: بنده طلاقم را گرفتم، وکالت طلاق داشتم و طلاق‌نامه دست بنده می‌باشد. آیا همسر سابقم می‌تواند، بدونه داشتنه طلاقنامه، شناسنامهاش را مهر طلاق بزند؟ وجود طلاق‌نامه برای ازدواج مجدد ضروری است؟ نیازی است که طلاق‌نامه را به ایشان دهم؟

پاسخ: بله با مراجعه به ثبت احوال می‌تواند طلاق را در شناسنامه خود بدون داشتن طلاقنامه ثبت کند. برای زن داشتن طلاق‌نامه یا رونوشت آن برای ازدواج مجدد ضروریست. مرد احتیاجی به طلاق‌نامه برای ازدواج ندارد.

پرسش: من و همسرم پارسال در دفترخانه عقد کردیم. سند ازدواجمان گم شده است. باید چه اقدامی انجام دهیم و هزینه رونوشت چقدر است و اینکه اگر بخواهم حق طلاق را به همسرم بدهم چقدر هزینه و چقدر زمان می‌برد؟

پاسخ: برای شما رونوشت طبق تعرفه دولت انجام و صادرمی‌گردد. وکالت طلاق در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

پرسش: بنده با یه آقایی آشنا شده‌ام که طلاق رجعی گرفتند و می‌گویند برای ثبت طلاق در شناسنامه باید سه ماه سپری شود. پدرم می‌گویند حتما باید ثبت شود و بعد شما ازدواج کنید. راهی دارد که قبل از سه ماه رد شدن عده ثبت شود؟

پاسخ: در طلاق رجعی درست فرمودید، باید صبر کنید تا طلاق ثبت شود و سپس عقد نمایید.

پرسش: آیا بدون محضری کردن و خواندن صیغه‌ی عقد در خانه، امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟

پاسخ: مهریه باید اجرا گذاشته شود، یا از دادگاه یا از دفتر رسمی ازدواج. در هر ۲ صورت باید قانونا شما زن و شوهر باشید و فقط خواندن صیغه ملاک نیست.

پرسش: آیا مى‌توان مواردى که در دفتر بله‌برون نوشته شده است ولى در دفتر عقد نوشته نشده، را از شوهرم بگیرم؟ اگر من به شوهرم وکالت فروش داده باشم و آن ملک را فروخته باشد، آیا با فسخ وکالت نامه مى‌توانم دوباره ملک را پس بگیرم؟

پاسخ: آخرین چیزی که به امضاء می‌رسد، ملاک است. مثلا اگر در سند ازدواج یک سکه نوشته باشید اما در دفتر بله‌برون ۱۰۰ عدد نوشته باشید، سند ازدواج که رسمی است ملاک است. در خصوص وکالت فروش اگر شما دارای وکالت فروش باشید شما مالک محسوب می‌شوید و بدون اجازه شما نمی‌توان آن مورد را فروخت اما اگر شما در دفتر اسناد حاضر شوید، و تفویض وکالت کنید دیگر نقشی ندارید.

پرسش: بنده سنوات قبل با خانومی عقد کردم که بعد مدتی به جدایی رسید. ایشان باکره نبودند و برای همین امکان پاک کردن اسم از تو شناسنامه‌ها نبود. تا قبل ازدواج و این اواخر متوجه شدم که ایشان به مدت دوسال صیغه شده بودند. حالا با این اوصاف و با توجه به عقد ایشون می‌خواستم ببینم برای پاک کردن اسم ایشون من چکار باید بکنم؟

پاسخ: در صورتی که زوجه باکره نباشد، پاک کردن شناسنامه زوج یا زوجه منوط به انجام عقد جدید و ثبت نام جدید همسر در شناسنامه‌ها و درخواست تعویض شناسنامه در پیشخوان دولت است.

پرسش: بنده زنی مطلقه هستم. ۲ سال پیش در دوران عقد طلاق گرفتم ولی اسم از شناسنامه‌ام پاک نشد. در حال حاضر می‌خواهم با عنوان دوشیزه ازدواج کنم. همسرم خبر دارند و من با یک شناسنامه‌ی پاک می‌خواهم با ایشان ازدواج کنم که سریالش دقیقا منطبق با شناسنامه اصلی است. می‌خواستم بدانم از طرف ثبت احوال مشکلی برایمان پیش نمی‌آید؟

پاسخ: اگر زمان طلاق، شما دوشیزه باشید، نوع طلاق شما می‌شود بائن غیر مدخوله، که در صفحه‌ی اول طلاق‌نامه، نوع طلاق شما نوشته شده‌است. اگر نوع طلاق نوشته شده باشد خلع نوبت اول، بنابراین شما بانو هستید. در حالت دوشیزه بودن شناسنامه شما قانونا پاک می‌شود و درحالت دوم شناسنامه شما پاک نمی‌شود، تا اینکه عقد جدیدی ثبت شود و درخواست تعویض شناسنامه دهید که پس از تعویض نام آخرین همسر در آن چاپ می‌شود. اگر شما دوشیزه هستید باید شناسنامه را تعویض کنید تا سابقه ازدواج در دفتر و سند ناحیه ذکر‌نشود. اگر بانو هستید و غیر قانونی خودتان شناسنامه را پاک کردید، در وهله اول، شوهر شما می‌تواند ادعای فریب و تدلیس در ازدواج از شما در دادگاه نماید و همچنین ممکن است وقتی اطلاعات عقد جدید توسط دفتر ازدواج به سامانه فرستاده می‌شود، دچار تناقض با پایگاه ثبت احوال شود و خود ثبت احوال این اختلاف را بفهمد.

پرسش: بنده می‌خواهم با یک مطلقه ازدواج کنم که تازه یک سال است طلاق گرفته است و یه دختر هم دارد که دادگاه حضانت‌ش را تا هفت سالگی به مادرش داده و ما از ترس اینکه بچه را از مادر نگیرند، ازدواج‌مان را ثبت نکردیم تا وقتی که بچه به ۷ سالگی برسد. آیا دادگاه می‌تواند ثابت کند که ما ازدواج کردیم یا نه؟ آیا با ازدواج مجدد مادر می توان حضانت بچه را از زوجه گرفت؟ مشکل ما بچه است که از مادر گرفته نشود؟

پاسخ: ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود». در موارد زیادی مشاهده شده است که مادر علیرغم شوهر کردن، تمایل روحی و روانی شدید به نگهدرای طفل دارد بطوری‌که جدائی فرزند از وی موجب عسر و حرج زائد بر مشقت حاصل از فراقت طفل می‌گردد و از طرف دیگر نیز خود طفل به دلیل شرائط سنی و جنسیتی و رفتار و شخصیت ناشایست پدر به حضانت مادرش نیاز مبرم دارد. در این موارد، دادرس با تزاحم این دو ماده مواجه می‌گردد. بدین صورت که اگر بخواهد به مفاد ماده ۱۱۷۰ ق.م عمل نماید، باید مصلحت را کنار گذارد و علیرغم حکم صریح ماده ۴۵ ق.ح.خ، به صدور دادنامه‌ای اقدام کند که آینده طفل را در معرض خطر قرار می‌دهد. از سوی دیگر اگر دادرس قصد اجرا نمودن مفاد ماده ۴۵ ق.ح.خ را داشته باشد، باید از ماده ۱۱۷۰ ق.م صرف نظر کند و با رویکردی مصلحت گرا و با توجه به اوضاع و احوال طفل و مادرش، و نیز با در نظر گرفتن امارات قضائی و قانونی، مانند گواه پزشکان قانونی مبنی بر عدم جواز جدائی طفل از مادرش حتی در صورت شوهر کردن وی، دادنامه را صادر نماید.

پرسش: بنده ۳۴ ساله و کارمند هستم و ۳ سال پیش با طلاق بائن غیر مدخوله از همسر سابقم جدا شدم و در شرایط کنونی پدرم حاضر به ازدواج مجدد من با فرد دیگری نیستند. آیا برای عقد به اجازه ایشون نیاز هست؟

پاسخ: شما دوشیزه هستید و اجازه پدر لازم است. اما از طریق دادگاه می‌توانید اذن ازدواج بگیرید یعنی اجازه پدر را دادگاه برای شما صادر می‌کند.

پرسش: بنده از همسرم جدا شدم ولی مهر طلاق بنا به خواسته خودم در شناسنامه نخورده است. الان می‌خوام مهر طلاق درج شود و یادم نیست کدام دفتر خانه طلاق گرفته‌ام. باید چیکار کنم؟

پاسخ: به اداره ثبت احوال مراجعه کنید، مهر را آنها می‌زنند.

پرسش: حدود چهار سال پیش صیغه عقد دائم بین بنده و دخترخاله‌ام خوانده شد، ولی خانواده‌ی آنها به دلایلی مثل درس خواندنش، نگذاشتند ثبت محضری شود. الان مشکلاتی پیش اومده می‌خواهیم جدا شویم. اگر هر دو توافقی بخواهیم جدا شویم باید چیکار کنیم؟ حضور هر دو برای خواندن خطبه‌ی طلاق لازم است؟ با حضور پدرش می‌شود خطبه ی طلاق را خواند؟

پاسخ: اگر قانونی می‌خواهید جدا شوید باید اول ازدواج شما ثبت شود و بعد طلاق رسمی خوانده شود. اما اگر به همین صورت بدون ثبت می‌خواهید جدا شود، باید برایتان شرعا طلاق را بخوانند و حق و حقوق را بین خودتان توافق کنید. در مورد خواندن صیغه طلاق یا باید وکالت دهد و یا خود دختر حاضر باشد.

پرسش: بنده یک دختر ۱۷ ساله و دوشیزه هستم. الان حدود یک سال هست تو عقدم ولی بنده از اخلاق شوهرم خوشم نمی‌آید و ایشون هم از نظر مالی وضعشون خوبه و اهل هیچی نیستند و فقط از نظر اخلاقی تند خو هستند و تا حالا دست رو بنده بلند نکرده و مورد ضرب شتم قرار نداده است. فقط می‌خواهم جدا شوم وایشون راضی نمی‌شود. آیا دادگاه رای صادر می‌کند؟

پاسخ: اگر بتوانید یکی از شرایط ضمن عقد را که زمان عقد امضاء نموده‌اید، در دادگاه ثابت نمایید، می‌توانید طلاق بگیرید. در غیر اینصورت نمی‌توانید. در خصوص بد اخلاق بودن نیز می‌توانید از عسرو حرج استفاده کنید، البته به شرطی که قاضی قانع شود از دلایل شما و حکم صادر نماید.

پرسش: بنده قصد دارم با دختر خاله‌ام ازدواج کنم. دختر خاله‌ام طلاق گرفته است و می‌خواهد، مهریه‌اش را بابت گرفتن حضانت دائم بچه ببخشد. اگر بعد از ازدواج به شهر دیگری برویم، در این صورت ملاقات بچه به چه صورت می‌شود؟ ما باید به آن شهر برویم هر هفته که تحویل پدرش دهیم یا پدرش بیاید به دیدن بچه؟ ‌در هر صورت ملاقات بچه به چه صورت میشود؟

پاسخ: معمولا در دادنامه نوشته می‌شود، حق ملاقات برای زوج خارج از محل سکونت زوجه بمدت ۲۴ ساعت در هفته می‌باشد. بنابراین زوجین یا باید توافق کنند برای مکان ملاقات و یا زوجه موظف است طبق دادنامه و شهری که در آن بوده اقدام نماید.

پرسش: بنده و همسرم ۲ ساله از هم جدا شده‌ایم، ولی کم و بیش باهم زندگی کرده‌ایم، چون همسرم ایران نیست. تازه متوجه شدم رجوع ما بعد طلاق باید علنی می‌شد. الان اگر بخواهیم باهم عقد موقت انجام دهیم، همسرم شناسنامه ندارد و بنده نیز ۲روزه اقدام کردم و المثنی و رونوشت طلاقم را گرفتم. دفتر طلاق و ازدواجمون هم یکجا بوده است. عقد موقت را انجام نمیدهد. آیا ما می‌توانیم، بدون شناسنامه‌ی همسرم عقد موقت انجام دهیم(از راه دور)؟ و آیا اگر نخواهیم، در محضر ثبت شود و فقط سند را خودمان داشته باشیم، امکانش هست؟ اگر شما انجام میدهید، یا جای رو می‌شناسید، لطفا معرفی کنید.

پاسخ: از راه دور عقد انجام نمی‌دهند. باید احراز هویت شود. اثر انگشت و امضاء زوجین در صیغه نامه ثبت شود. برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

پرسش: خانمی که یک بارطلاق گرفته وجداشده و دوشیزه می‌باشد، و شناسنامه‌ی جدید گرفته است، در ازدواج دوم ایشان، آیا در قسمت سابقه ازدواج باید چیزی درج گردد یا خالی می‌ماند؟ واینکه ملاک سابقه ازدواج برای دفتر طلاق و ازدواج شناسنامه‌ی فرد است؟ آیا محضر امکان دسترسی به سابقه ازدواج افراد را دارد که بخواهد قبل عقد مجدد بررسی و یا استعلام کند؟ آیا خانم دوشیزه برای ازدواج دوم نیاز به ارائه طلاقه‌نامه‌ی ازدواج اول دارد یا خیر؟

پاسخ: ملاک شناسنامه هست. اگر قانونا پاک کرده‌اند، هیچگونه سابقه‌ای درج نمی‌شود و طلاق‌نامه نیازی نیست و دفاتر ازدواج به سوابق افراد دسترسی ندارند

پرسش: خواستگاری دارم که با پیگیری‌هایی از سوابق شخصی ایشون از طریق دادگاه متوجه شدم که چهار سال پیش ایشون عقدی در سوابق‌شون ثبت شده است. در حالی که هیچ طلاقی در سوابق قید نشده است. آیا این امکان وجود داره این عقد مربوط ب عقد موقت باشد؟ آیا امکان دارد عقد موقتی صورت گرفته باشد که پس از پایان مدت، تمام شده باشد که هیچ طلاقی در سوابق وجود ندارد؟ شناسنامه ایشون سفیده و المثنی هم نیست.

پاسخ: اگر نوع طلاق بائن غیر مدخوله باشد، هم دختر و هم پسر هر دو شناسنامه خود را طبق قانون بعد از طلاق از طریق ثبت احوال پاک می‌کنند و بعنوان پسر و دوشیزه عقد می‌کنند. اگر برای شما این مورد اهمیت دارد می‌توانید از زوج گواهی تجرد بخواهید که ثبت احوال صادر می‌کند و همه سوابق در آن هست.

پرسش: بنده با دختری آشنا شده‌ و عقد کردیم. مادر ایشان سنگ اندازی می‌کند و همسرم گفته مهریه تو ببخش. به دفترخانه با حضور دو شاهد مراجعه کردیم. اما سن خانوم زیر هیجده سال بود و این را ثبت نکردند، ولی امضا و اثر انگشت از ایشان دارم. اون نامه را هم دفترخانه نوشته است. حالا باید چکار کنم که دیگه نتونه مهرشو طلب کنه؟

پاسخ: با سلام و احترام، زیر ۱۸سال سند رسمی تنظیم نمی‌شود. بنابراین مدرک شما در دادگاه اعتباری ندارد.

Comments are closed.