سوالات متداول ازدواج

پرسش: آیا دفتر خانه مبلغی بابت اینکه مهریه، سکه ۱۰۰۰ تا باشد، یا مثلاً بخواهیم شرط ادامه تحصیل اضافه کنم، مبلغ اضافه‌تری دریافت می‌کنید؟ چون بعضی دفترخانه‌ها می‌گویند مهریه بالا باشد، مالیات تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: دفترازدواج ۲۴۰ تهران هیچ مبلغ اضافه‌تری برای تعداد سکه و یا نوشتن شرط اضافه دریافت نمی‌کند. تعداد سکه ربطی به موضوع مالیات ندارد.

پرسش: من وکالت طلاق می‌خواهم. موقع عقد چیکار کنم؟

پاسخ: برای اینکه وکالت طلاق بصورت تنظیمی‌در دفتر اسناد رسمی‌باشد، موقع ثبت ازدواج می‌بایست با یکی از دفاتر اسناد رسمیکماهنگی های لازم صورت گیرد. در صورتی که زوجین قصد گرفتن وکالت طلاق همزمان با عقدشان و جزو شرایط ضمن عقد دارند، این موضوع در سند نکاحیک نوشته می‌شود.

پرسش: آیا مهریه بیشتر از ۱۱۰ تا قیرقانونی می‌باشد؟

پاسخ: برای انتخاب و ثبت مهریه هیچگونه محدودیت قانونی و سقفی وجود ندارد. موضوع ۱۱۰ سکه در موقع به اجرا گذاشتن مهریه درسط زوجه در دادگاه و مراجع ذیصلاح است که زوجه در صورت اجرا گذاشتن مهریه، تا ۱۱۰ سکه‌ی آن ضمانت اجرایی دارد و بیشتر از ۱۱۰ سکه بستگی به تمکن مالی زوج دارد.

پرسش: پدر عروس فوت شده است. برای عقد چه باید کرد؟

پاسخ: در صورت فوت پدر عروس، جد پدری می‌بایست اجازه دهد و در صورت فوت ایشان هم با ارائه مدارک لازم و گواهی فوت، ثبت عقد انجام می‌گیرد.

پرسش: اگر مهریه‌ای مثلا ۶۰۰ سکه است ولی با درافقی که انجام شده، عروس بخواهد بعد از عقد قسمتی از مهریه ر ببخشد، آیا امکانش هست که بدون اینکه خانواده دختر در جریان قرار گیرد این کار صورت پذیرد؟

پاسخ: هرگونه کاهش در مهریه پس از عقد می‌بایست در دفاتر اسناد رسمی ‌بصورت اقرار نامه از طرف زوجه صورت پذیرد. در زمان ثبت عقد، تمامی‌مهریه به زوجین و پدر زوجه کاملاً درضیح داده می‌شود و هر دو طرف می‌بایست در جریان کار قرار گیرند. در خصوص گرفتن تعهد از زوجه هیچگونه ضمانت اجرایی برای اینگونه تعهدات نیست بنابراین درصیک می‌شود یا زمان عقد به درافق برسند و یا پس از عقد با اقرارنامه مهریه را کاهش دهند.

پرسش: بنده به شوهرم قول داده‌ام که مهریه‌م را ببخشم. آیا می‌شود بعد ازعروسی، طوری که خانواده خودم مدرجه نشوند، چون عقد نامه دست خانواده من هست، این کار را انجام دهم؟ پدر و مادر من اصرار دارند که سند عقدنامه دست خانواده دختر باشد، چون پسر می‌درنه خیلی کارا باهاش انجام بده، این حرف به صلاح من هست؟

پاسخ: پیشنهاد می‌شود مقداری از مهریه را باقی بگذارید. با درجه به اینکه مواردی پیش آمده است که به محض کم کردند تعداد زیادی از مهریه و یا صفر کردند آن زوج مبادرت به طلاق دادن زوجه نموده است. در خصوص سند ازدواج کلا می‌درانید یک وانوشت از دفتر ازدواج خود درخواست کنید و با این رونوشت می‌درانید همه امور را انجام دهید.

پرسش: برای روز عقد، به جز پدر عروس به چند تا شاهد احتیاج است؟

پاسخ: برای ثبت عقد کلاً سه شاهد مرد بالای ۱۸ سال با کارت ملی یا شناسنامه کافیست. اگر پدر عروس خانوم حضور دارند، ۲ شاهد کافیست.

پرسش: من مطلقه هستم و در صورت اجرای عقد مجددم در محضر امکان تعویض شناسنامه دارم؟ چون روز عقد مهمان هم حضور دارد، نمی‌خواهیم کسی از ازدواج سابقم باخبر شود، برای حفظ آبرو، البته آقای داماد این را می‌خواهد. آیا امکانش هست؟

پاسخ: ازدواج دوم در صورتی که در دفتر رسمی ‌ازدواج ثبت شود و در شناسنامه‌ها نوشته شود، شما می‌درانید با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به تعویض شناسنامه اقدام نمایید و فقط آخرین همسر در شناسنامه درسط ثبت احوال چاپ می‌شود در خصوص ازدواج اول شما در صورتی که داماد مطلع باشد کافیست.

پرسش: مهریه اگر ملک باشد، یعنی غیرمنقول باشد، ولی الان داماد همچین ملکی را ندارد. چیکار کنیم مهریه را ملک قرار دهیم؟

پاسخ: اگر مهریه و صداق را بخواهید ملک، قرار دهید. می‌بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی‌کشور، بنام زوجه قطعی انتقال یابد و صفحه آخر قباله ازدواج هم مربوط به همین امر می‌باشد یعنی سردفتر اسناد رسمی ‌و دفتر یار صفحه آخر قباله را مهر امضاء می‌کنند و در حقیقت مهریه نقدا دریافت گردیده است. اما همه اینها در صورتی است که ملکی موجود باشد و برای انتقال آن ملک در دفاتر اسناد رسمی‌ می‌بایست استعلام از ثبت و دارایی و شهرداری و دیگر مراجع ذیصلاح گرفته شود. بنابراین هماهنگی و زمان کافی را می‌طلبد. اما اگر بخواهید بصورت شرط ضمن عقد قرار دهید می‌درانید قرار دهید که هر زمان زوج ملک مسکونی یا تجاری خریداری نمود یا مالک گردید از تاریخ عقد الی مثلا ۲۰ سال یا ۴۰ سال می‌بایست مثلاً سه دانگ آنرا در دفاتر اسناد رسمی ‌بنام زوجه بصورت قطعی انتقال نماید. همه این موارد در صورت درافق زوجین و خانواده‌هایشان می‌باشد.

پرسش: آیا سند ازدواج هر شخص باید درسط خودش نگهداری شود یا دست خانواده عروس باشد.

پاسخ: سند باید نزد ذینفعان یا همان زوجین باشد. ولی عرفا نزد خانواده عروس است. شما می‌درانید رونوشت از دفتر ازدواجتان بگیرید.

پرسش: من و شوهرم دو ماه و نیم از هم جداشدیم والان می‌خواهیم دوباره آشتی کنیم و عقد کنیم. چه مدارکی مورد نیاز می‌باشد.

پاسخ: اگر عده شما که سه ماه است، تمام نشده سریعا به دفتر طلاقی که طلاق را خوانده است مراجعه نمایید تا رجوع شما ثبت شود. در غیر این‌صورت مانند عقد جدید و مراحل آزمایشات و مراحل کامل عقد جدید را دارد.

پرسش: به هرکدام از آزمایشگاههایی که درلیست قرار دارند مراجعه کنیم مورد قبول شما هست؟

پاسخ: تمامی‌آزمایشگاهای دولتی که مخصوص آزمایش ازدواج هستند و در لیست آمده است، مورد تایید می‌باشد.

پرسش: آیا حاج آقا برای خواندن عقد منزل تشریف می‌آوردند؟

پاسخ: بله با هماهنگی از قبل با دفتر ازدواج ۲۴۰ تهران، این مورد انجام پذیر است.

پرسش: کسی که براى بار دوم بخواهد ازدواج کند. در سند ازدواج جدیدش جایی نوشته می‌شود سابقه ازدواج مجدد دارد؟ مشخصات همسر قبلی هم نوشته میشود؟

پاسخ: در دفتر مربوطه و سند نکاحیه، بجای دوشیزه کلمه (بانو) نوشته می‌شود در شناسنامه‌ها هم واقعه ازدواج ثبت می‌گردد. البته می‌توانید پس از عقد از طریق ثبت احوال درخواست تعویض شناسنامه دهید که نام همسر قبلی را حذف کنند و مشخصات همسر جدید بجای دستنویس بودن چاپ می‌شود.

پرسش: آیا امکان ثبت ازدواج دائم بدون ثبت در شناسنامه هست؟ به این شکل که مثلا ازدواج در محضر بصورت رسمی‌ثبت شود و ۶ ماه بعد در شناسنامه هم ثبت شود. در واقع در دو تاریخ مختلف انجام پذیرد؟

پاسخ: به محض ثبت و وقوع عقد اطلاعات در شناسنامه‌های زوجین ثبت می‌شود و از طریق سامانه به صورت آنلاین به ثبت احوال فرستاده می‌شود. بنابراین به هیچ عوان امکان ثبت با دو تاریخ و یا اینکه چند روز بعد در شناسنامه‌ها ثبت شود امکان پذیر نمی‌باشد.

پرسش: آیا امکان این هست ازدواجی در ثبت احوال ثبت نشده باشد ولی در ثبت اسناد ثبت شده باشد؟ چون استعلام از ثبت احوال نشان می‌دهد آقا مجرد است ولی در شناسنامشون ازدواجی ثبت شده و ایشان می‌گویند، صوری بوده است. من چه جوری می‌توانم اطمینان حاصل کنم ازدواج صوری بوده است؟ با توجه به اینکه ازدواج سال ۸۹ بوده و برای وام ازدواج هم اقدام شده است؟

پاسخ: هیچ ثبت ازدواجی بصورت صوری انجام نمی‌گیرد. اگر وام ازدواج دریافت کرده حتما ثبت رسمی‌شده و سند نکاحیه دریافت کرده است. چرا که صندوق مهر امام رضا و بانک مربوطه بدون سند نکاحیه معتبر وام ازدواج پرداخت نمی‌کنند. شما می‌بایست شناسنامه شخص را ببینید یا به یک دفترخانه ازدواج نشان دهید اگر دارای مهر برجسته و شماره دفترخانه و شماره ثبت بود مشخص است کدام دفترخانه بوده و به چه شماره ثبتی و چه تاریخی است. اگر بدون مهر برجسته بود هر کس می‌تواند در شناسنامه غیر قانونی با خودکار یا روان نویس اطلاعاتی را وارد نماید. اما مهر برجسته مخصوص دفاتر ازدواج است و اینکه دفاتر ازدواج هر ماه به ثبت احوال آمار می‌فرستند امکان ندارد ثبتی انجام شود و همه مراحل آن امضاء و انجام شود و به اطلاع ثبت احوال در آخر ماه نرسد. بنابراین می‌بایست به یک دفترخانه شناسنامه را نشان دهید و کمک بگیرید.

پرسش: پدرم فوت شده و بعداز چهلم‌ش قرار است عقد کنم که چند روز دیگه می‌شود. گواهی فوت‌ش هم گم شده است. آیا محضر شناسنامه را که مهر فوت خورده است را قبول می‌کند؟

پاسخ: سامانه جدید که دفاتر رسمی‌ازدواج بصورت آنلاین به ثبت احوال متصل می‌باشند با وارد نمودن کدملی و تاریخ تولد، در قید حیات بودن یا فوت شخص را نشان می‌دهد. بنابراین شناسنامه پانچ شده پدر که فوت شده و صفحه آخرش ممهور به مهر ثبت احوال و دارای تاریخ و شماره وفات می‌باشد کافی است. برای گرفتن گواهی فوت اداره ثبت احوال منطقه، همان لحظه گواهی فوت را صادر می‌کند.

پرسش: من سال ۹۴ عقد کردم. آقای عاقد در صفحه ثبت مشخصات همسر در شناسنامه‌م، فقط امضا کردند و مُهری نزدند. آیا این موضوع مشکلی ندارد؟

پاسخ: اعتبارثبت عقد در شناسنامه‌ها به مهر پرسی می‌باشد. اگر واقعا احساس می‌کنید اثری از مهر نیست حتما به دفتر ازدواج‌تان مراجعه نمایید.

پاسخ: آیا قبل از عقد می توان سندی را مبنی بر بخشیدن مهریه تهیه کنم؟ و اگر می‌توانم این کارا کنم چه شرایطی دارد؟

پاسخ: خیر. نمی‌توانید. چون پس از انجام عقد شما مالک مهریه می‌شوید.

پرسش: اگر دفتر قباله گم شده باشد، چجوری می‌شود وام ازدواج گرفت؟ المثنی دارد؟

پاسخ: در صورت مفقودی سند نکاحیه برای زوجین رونوشت که یک برگ هست صادر می‌گردد

پرسش: شما راهکاری برای زیاد کردن مهریه بعد از عقد دارید؟

پاسسخ: سندی یا اقرارنامه ای نسبت به افزایش مهریه نمی‌توانید در دفاتر اسناد رسمی‌ثبت نمایید. مگر اینکه یک سند ذمه (بدهی) در دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم گردد. یعنی زوج اینقدر مبلغ به زوجه بدهکار می‌باشد که هزینه آن سند و خرج محضرش بستگی به مبلغ شما دارد ولی در این سند نامی‌ از مهریه یا افزایش اشاره نمی‌شود.

پرسش: بدون داشتن شناسنامه‌ی خودم، می‌توانم در محضر عقد دائم کنم؟ چون برای گرفتن المثنی یک‌ماه طول می‌کشد. من با توجه به شرایط بحرانی‌م، زمان ندارم که یک‌ماه صبر کنم. فقط کارت ملی موجود است.

پاسخ: معمولاً دراین شرایط که شناسنامه زوجین ندارند، نامه ای از طرف دفترخانه به ثبت احوال فرستاده می‌شود و در آن نامه درخواست گواهی سجلی عکسدار از آن اداره می‌شود و با آن گواهی امکان ثبت عقد دائم وجود دارد و معمولا هم همان روز صادر می‌کنند.

پرسش: بنده و نامزدم قرار است که شهرستان عقد کنیم. و هر دو تهران هستیم تا روز عقد. امکان رفتن به شهرستان و گرفتن معرفی نامه برای آزمایش قبل از ازدواج را نداریم. آیا امکانش هست ما از دفترخانه تهران معرفی نامه بگیریم و آزمایش را انجام دهیم و بعدا به محضر در شهرستان ببریم؟

پاسخ: جواب آزمایش که در آزمایشگاه‌ها ی ازدواج معتبر دولتی انجام پذیرد، در تمامی‌کشور دارای اعتبار است.

پرسش: شما برای انجام عقد به تالار هم می‌آیید؟

پاسخ: با هماهنگی قبلی و تعیین وقت با دفتر ازدواج ۲۴۰ تهران چنین موردی امکان پذیر است.

پرسش: من قرار است ازدواج کنم، هنوز کارت ملی نگرفتم. شناسنامه هم عکس دار نکرده‌ام. الآن شناسنامه‌ام گم شده است. آیا می‌توانم عقد دائم کنم؟

پاسخ: در این قبیل موارد، معمولا در صورتی که درخواست المثنی برای شناسنامه داده باشید از طریق پیشخوان دولت یک برگه رسید به شما می‌دهند که با نامه‌ای که دفتر ازدواج به ثبت احوال می‌زند و اشاره به رسید شما دارد، از آنان درخواست گواهی مشخصات سجلی عکس‌دار از ثبت احوال می‌کند که با اون گواهی صادر شده می‌توانید ثبت عقد نمایید.

پرسش: دو روز دیگه عقد خواهرم است وپدرم شناسنامه‌ش مفقوده وهیچ کپی هم از آن وجود ندارد. آیا ممکن است بدون شناسنامه‌ی پدرعروس عقد انجام گیرد؟

پاسخ: شناسنامه یا کارت ملی یا مدرکی معتبری که برای سردفتر هویت پدر زوجه مشخص گردد و اطمینان حاصل کند کفایت می‌کند.

پرسش: اگر دختر باکره نباشد و قبلا ازدواج نکرده باشد، حکم باکره نبودن را از کجا باید بگیرد؟

پاسخ: این موارد را پزشکان ماما تایید می‌کنند. اما فقط تایید پزشک قانونی رسمی‌است.

پرسش: اگر شخصی حین سوالات عقد مدرک تحصیلی خود را اشتباه بگوید آیا پیگیری دارد و مشخص می‌شود؟ یا عقد باطل می‌شود؟ امکان دارد مشکلی پیش بیاید؟

پاسخ: اگر عقد بر اساس مدرک تحصیلی او واقع شده باشد طرف مقابل می‌توانند ادعای تدلیس کند. مثلا شخص به اسم دکتر خود را معرفی کرده اما لیسانس است. اگر اشتباه سهوی باشد، با مراجعه زوجین اصلاح می‌پذیرد و خللی در ازدواج وارد نمی‌کند.

پرسش: من عقد دائم کردم ولی هنوز تبت نکردم. مشکلی هم پیش نیامده است. فقط میخواهم بدانم که اعتبار این کاغذی که من دارم با شاهدایی که امضا کردند، اگر بعدا مشکل پیش بیاید معتبر است؟

پاسخ: برگه‌ای که شما دارید سند عادی حساب می‌شود و برای ثبت رسمی ‌می‌بایست حتما به دفتر رسمی‌ ازدواج مراجعه نمایید. لازم بذکر است که هر زمان به دفترخانه مراجعه کردید تاریخ عقد شما به تاریخ آن روز ثبت می‌شود، مگر اینکه از دادگاه نامه بیاورید برای اینکه تاریخ وقوع عقد با تاریخ ثبت عقد متفاوت باشد. برای دریافت مهریه و نفقه و حق و حقوق قانونی و یا استفاده از ۱۲ شرطی که برای طلاق خانم امکان پذیر است شما سند رسمی‌ندارید. در شناسنامه‌ها و جزو سوابق در ثبت احوال ازدواج شما به ثبت نرسیده است.

پرسش: عقد دائم خودم زا فقط به خاطر مسئله تحصیل خودم و همسرم و محصل بودن تبت نکرده‌ایم. فقط می‌خواهم بدانم اگر اتفاقی بی‌افتد، بدون حضور همسرم می‌شود ثبت کنم؟ با توجه به این‌که به من حق ثبت محضری راداده است.

پاسخ: خیر

پرسش: برای ازدواج دوم زوجه می‌تواند، اسم همسر اول خود از طریق ثبت احوال پاک کند، تکلیف فرزندان ثبت شده در شناسنامه به چه صورت می‌شود؟

پاسخ: پاک کردن نام همسر قبلی زوجه فقط در صورتی است که نوع طلاق بائن غیر مدخوله باشد. یعنی دختر هنوز دوشیزه است.بنابراین هیچگونه فرزندی ندارند.

پرسش: اگر دختری ۲۲ ساله و باکره نباشد، و بکارت با دخول از بین رفته باشد، می‌شود بدون اذن پدر و با گرفتن آزمایش، عقد دائم صورت پذیرد؟

پاسخ: این مساله در بین مراجع اختلافی است و بعضی جایز و بعضی جایز نمی‌دانند. به مرجع خود رجوع نمایید بنابراین بعضی دفاتر ازدواج این مورد را ثبت می‌کنند. برای راهنمایی با دفتر ازدواج ۲۴۰ تهران تماس حاصل نمایید.

پرسش: ما ۲سال پیش با حضور پدر و تمام خانواده طرف عقد نکاح دائم توسط عاقد جاری شده و قرار بود، فردا جهت ادامه مراحل به دفترخانه مراجعه کنیم که متاسفانه پدر ایشان بدون هیچ دلیل موجهی ممانعت کردند و همه چیز به‌هم خورد. میخواستم بدانم می‌توانیم با مراجعه به دفترخانه، عقد دائم همدیگر را ثبت و ازدواج دائم نماییم؟ مدارک موجود است و امضای پدر دختر هم پای برگه موجود می‌باشد.

پاسخ: شما می‌بایست از طریق دادگاه و ارائه مدارک و شواهدی که نشان می‌دهد آن عاقد عقد دائم خوانده است و زوجیت بین شما باقیست و طی مراحل قانونی درنهایت حکم به ثبت ازدواج بدون اجازه پدر به زوجین می‌دهد. مدارک را بایستی در دادگاه ارائه نمایید و پس از اینکه قاضی رای داد و حکم قطعی صادر شد پس از آن دفتر ازدواج عقد را ثبت می‌نماید.

پرسش: برای ازدواج دائم دوم عروس خانم، حضور پدر در صورتی که ایشان خارج از کشور هستند و امکان ورود به ایران را ندارند، الزامی است؟ با توجه به اینکه ازدواج خانم، بار دوم می‌باشد؟ اگر حضورشان الزامی نیست، شناسنامه‌ی پدر باید باشد؟ و همینطور طلاق نامه الزامی است؟

پاسخ: اگر ازدواج دوم عروس است و طلاق نامه موجود است و نوع طلاق اگر خلع یا مبارات در صفحه اول طلاقنامه نوشته شده است نیازی به اذن پدر نیست اما اگر نوع طلاق را بائن غیر مدخوله نوشته در صفحه اول طلاق نامه بدین معنی است که عروس هنوز دوشیزه است و اذن پدر لازم است. همچنین برای ثبت ازدواج دوم اصل طلاقنامه یا رونوشت لازم است، مگر اینگه طلاق ایشان بائن غیر مدخوله باشد که کلا در شناسنامه نام همسر قبلی پاک می‌شود و بعنوان دوشیزه عقد جدید انجام می‌شود و طلاقنامه فقط در این صورت نیاز نیست.

پرسش: شخصی هستم که خارج از کشور به سر می‌برم. تصمیم به ازدواج با دختری در ایران را دارم. شرایط عقد از راه دور چگونه است؟ چگونه می‌توانم ضمن عقد دائم ایشان را به کشوری که در آن زندگی می‌کنم بیاورم؟

پاسخ: زوجی که خارج از کشور می‌باشد و ایرانی است باید به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه نماید و وکالت ازدواج به یک شخصی در ایران بدهد و آزمایش‌های ازدواج را زوج در آن کشور که حضور دارد انجام دهد و سپس جواب آن آزمایش در یکی از آزمایشگاه‌های مجاز ایران تایید شود و سپس عقد و ازدواج آنان به ثبت برسد. پس از ازدواج زوج محل زندگی را تعیین می‌نماید. بنایراین هر جا زوج بخواهد می‌تواند زوجه را با خود به آن محل انتقال دهد.

پرسش: پدر مادر بنده از هم جدا شده‌اند و بنده میخواهم عقد کنم اما در حال حاضر فقط مادرم می‌تواند حضور داشته باشد, آیا شما در صورت تعهد ما مبنی بر رضایت و اذن ولی حاضر به خواندن عقد هستید؟ چون ایشان لجبازی می‌کنند با مادرم و می‌خواهند از شرایط سو استفاده کنند. زیرا اعتیاد شدید دارند و ما دو سال است که می‌خواهیم ازدواج کنیم و به دلیل همین مسائل عقب افتاده و حاضر به آمدن به محضر قبل از مراسم نیستند. چون برای خرید جهیزیه نیاز به عقد نامه دارم، تا مادرم بتواند جهیزیه بخرد. آیا شما مراسم عقد را برگزار می‌کنید؟

پاسخ: شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه، درخواست ازدواج بدید و اشاره کنید پدر شما مخالفت می‌کند و یا اگر در دسترس نیست تمامی‌این موارد را در دادخواست می‌نویسید. قاضی آن شعبه، شما و کسی که قصد ازدواج با او را دارید در دادگاه می‌خواهد و پس از شنیدن صحبت‌ها، بعد از حدود چند ماه صدور رای می‌کند و پس از قطعی شدن رای شما، می‌توانید با آن شخص در هر دفترخانه‌ای ثبت عقد نمایید.

پرسش: آیا امکان ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمی ثبت ازدواج در ایران با درجه به شرایط زیر ممکن است؟

  1. امضا کردن سند ازدواج بدون خواندن صیغه از طرف عاقد؟ ۲. بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مهریه‌ای؟ ۳. بدون درج مابقی موارد مرسوم مثل آیینه و شمعدان؟ ۴. فقط با درج شرط حق طلاق برابر برای هر دو طرف؟ خلاصه اینکه بدون اجرای مراسم شرعی و عرفی فقط سند ازدواج امضا شود و در دفتر ازدواج رسمی و در شناسنامه‌ها به صورت قانونی ثبت شود.

پاسخ: ۱. خیر ممکن نیست. سردفتر موظف است سندی را که صادر ‌نماید که صیغه شرعی آن‌را هم بخواند. ۲. مهریه در عقد دائم از رکن عقد نیست می‌توان مهریه را ذکر نکرد و زمانی که زوجه مهریه بخواهد مهر المثل به ایشان تعلق می‌گیرد. ۳. آنهم جزو ارکان عقد نیست می‌توان ذکر نکرد. ۴. حق طلاق یا معنای صحیح آن وکالت طلاق است که در حقیقت زوج وکالت طلاق را به زوجه می‌دهد که هر زمان خواست برای طلاق اقدام نماید و این وکالت بهتر است بدون قید و شرط و بدون مدت و بصورت بلاعزل و با حق گرفتن مهریه و یا بذل آن باشد و این وکالت بهتر است در دفتر اسناد رسمی‌تنظیم گردد چرا که وکالت مذکور دارای نکات حقوقی مهمی‌است که بهتراست بصورت جامع و کامل در دفاتر اسناد رسمی‌ثبت گردد.

پرسش: بنده پدر و جد پدری‌ام فوت شده‌اند. اما ارتباطی باخانواده پدری نداریم که مدارک فوت پدربزرگم و را بگیریم. فقط مدارک فوت پدرم کفایت می‌کند؟ اگرمدارک پدربزرگم نیاز باشد از طریق ثبت احوال می‌شود گرفت؟

پاسخ: نیازی به گرفتن گواهی فوت جد پدری نیست در بین دفاتر ازدواج روال است که زمان عقد از زوجه و شهود امضاء می‌گیرند که طبق اقرار زوجه و شهود و معرفین زوجه جد پدری هم ندارد.

پرسش: یکی از دوستان ۱۵ ساله، طلاق گرفته‌اند و الان آقایی پیداشدن که می‌خواهند، عقد دائم کنند بدون اجازه همسراول. میگویند دفتری آشنا دارند که این‌کار را می‌کند و من سند رسمی‌ازدواج را به شما می‌دهم ولی ثبت مکانیزه نمی‌شود. آیا همچین چیزی امکان دارد؟

پاسخ: امکان ندارد دفتر ازدواجی ثبت رسمی‌انجام دهد و سند نکاحیه صادر کند و آمار عقدهای خود را ماهیانه به ثبت احوال محل ارسال نکند. اگر هم تخلفی انجام دهد و بدون اجازه همسر اول عقد کند می‌بایست تمامی‌مراحل بالا را انجام دهد.

پرسش: خواستم بپرسم دختر خانمی‌۲۳ ساله که پدر و پدربزرگشان شان در قید حیات نباشند و مادرشان به دلایل غیر معقول با این ازدواج مخالفت میکنند آیا می‌شود بدون اجازه مادر یا دایی در محضر عقد دائم انجام داد

پاسخ: اگر گواهی فوت پدر باشد و جد پدری هم فوت کرده باشد کلا بحث اجازه ازدواج برای آن دختر منتفی است و با هر شخص که بخواهد می‌دراند ازدواج کند.

پرسش: استعلامی‌که قبل عقد، محضردار از شناسنامه یا کارت ملی می‌گیرد برای چیست و چه سوابقی را نشان میدهد؟ چون من ازدواج قبلی داشتم شناسنامه‌م راعوض کردم و المثنی گرفتم. خود داماد درجریان است. میخوام بدانم ازدواج قبلی که سال۹۰ انجام شده اینترنتی ثبت شده است؟

پاسخ: استعلام برای گرفتن آخرین سریال چاپی که در ثبت احوال صادر شده و در شناسنامه چاپ شده است. سوابق ازدواج فعلا در سیستم طراحی نشده‌است. اگر شناسنامه‌ای که نزد شماست سریال چاپی آن با استعلام یکی باشد مشکلی نیست.

پرسش: این احتمال وجود دارد مردی از همسرش جدا شده باشد و به گفته خانم‌ش خودش طلاق غیابی گرفته است و در شناسنامه آقا چیزی نوشته نشده باشد. الان میخواهد ازدواج مجدد کند و اسم همسر اولش در شناسنامه هست، بدون توضیحات طلاق؟

پاسخ: احتمال این مورد هست اما چند نکته ضروری هست که باید درجه شود: ۱. اگر قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد، اون زن قرار نیست زن دوم مرد باشد پس باید حتما به ثبت احوال مراجعه کند و طلاق را در شناسنامه خود ثبت نماید. ۲. هیچ دفتر رسمی‌ازدواج وقتی هنوز طلاق مرد در شناسنامه ثبت نشده اقدام به ثبت ازدواج نمی‌کند. ۳. ثبت طلاق در شناسنامه حداکثر ۱۰ دقیقه تا یک ربع در ثبت احوال زمان می‌برد به چه دلیل تا به حال اقدام به این کار نکرده است.

پرسش: آیا می‌توان با وکالتنامه ازدواج از طرف خانم که مطلقه هست و بدون انجام ازمایش پیش از ازدواج و بدون شناسنامه خانم و با کپی تمام صفحات، عقد را ثبت کنم؟

پاسخ: آزمایشات ازدواج جزو مقدمات عقد می‌باشد که طبق قانون باید انجام شود همچنین وجود اصل مدارک (شناسنامه زوجین) باید در زمان عقد موجود باشد. برای ثبت عقد در صفحه دوم. در صورت داشتن این مدارک با آن وکالت که باید استعلام گرفته شود از آن دفتر اسناد رسمی‌عقد قابل ثبت است.

پرسش: آیا می‌شود بعد شش سال بعد ازدواج زوجین بارضایت همدیگر، یک مهریه جدید در دفترچه ثبت کنند؟

پاسخ: افزایش مهریه ۵ ساله ممنوع اعلام شده اما کاهش امکان دارد که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.

پرسش: من دختر هستم. برای عقد دائم باید تست پرده بکارت هم انجام شود و نتیجه آن به دفتر ازدواج تحویل داده شود؟

پاسخ: خیر ملاک شناسنامه است.

پرسش: بنده به خواستگاری یک خانم که ۴ سال از خودم بزرگتر است رفته‌ام. ما هردو دانشجوی دکتری و تحصیل کرده‌ایم و در صحت کامل عقل تصمیم به ازدواج گرفته‌ایم. چهره دختر خانوم کاملا کمتر از سن واقعی ایشان نشان می‌دهد، بطوری که خانواده من در جریان خواستگاری متوجه این موضوع نشدند اما پدر و خانواده دختر بطور کامل در جریان برنامه ما هستند. آیا راهی وجود دارد که در جریان مراسم عقد در محضر سن و شناسنامه دختر مخفی بماند.؟

پاسخ: سن زوجین در ثبت عقد مطرح نمی‌شود و ربطی با موضوع عقد ندارد. فقط موردی که وجود دارد و ممکن است برای شما مشکل ساز شود اگر در زمان عقد پدر زوج و یا مادر زوج و یا خواهر یا برادر زوج علاقمند بودن شناسنامه زوجه را ببیند.

پرسش: میخواهم با مردی ازدواج کنم که قبلا ازدواج کرده و یک فرزند دارند ولی جدا شده‌اند. آیا می‌شود در هنگام عقد کسی متوجه نشود که ایشان متاهل بوده است؟ بعد از اینکه اسم‌ها در شناسنامه نوشته شد آیا ثبت احوال شناسنامه را تعویض می‌کند با اطلاعات همسر آخر؟ اگر تعویض کنند اسم فرزند را هم پاک می‌کنند؟

پاسخ: اگر دوشیزه هستید پدر شما هم باید از این موضوع اطلاع داشته باشد، دیگران نیازی نیست و کسی هم زمان عقد متوجه نخواهد شد. پس از عقد زوج می‌تواند با مراجعه به ثبت احوال و درخواست تعویض شناسنامه دهد و در شناسنامه جدید نام آخرین همسر چاپ می‌شود. نام فرزند در هیچ صورت پاک نمی‌شود.

پرسش: آیا می‌توان از عاقد درخواست کرد که میزان مهریه را ۱۴ سکه بخواند در حالی‌که تعداد آن ۵۰۰ باشد و زوج، زوجه و پدر زوجه از این موضوع با خبر باشند، این کار برای جلوگیری از درگیری خانواده پسر با دختر می‌باشد؟

پاسخ: اطلاع خانواده داماد از مقدار مهریه قانونا نیازی نیست. اما ابتدا باید شما عقد شرعی و قانونی خود را انجام دهید و بعد بصورت تشریفاتی عقد صوری برای شما انجام شود.

پرسش: اگر عقدنامه گم شود آیا المثنی می‌شود گرفت یا فقط رونوشت میدهند؟

پاسخ: فقط رانوشت صادر می‌شود و مانند عقد نامه دارای اعتبار می‌باشد.

پرسش: برای بخشیدن بخشی از مهریه می‌شود بدون وجود پدر زوجه اینکار انجام شود؟ و اینکه آیا برای اینکار عقدنامه تعدیض می‌شود یا در همان نوشته می‌شود؟

پاسخ: می‌بایست به یکی از دفاتر اسناد رسمی‌مراجعه نمایید و حضور زوجه کافیست و هر زمان مهریه طبق اقرارنامه وصول گردد در ملاحظات دفتر ازدواج و رونوشت نوشته می‌شود. برای کاهش مهریه باید به دفاتر اسناد رسمی‌مراجعه نمایید و نه به دفاتر ازدواج می‌بایست سند اقرارنامه برای زوجه تنظیم گردد پس از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی‌به دفتر ازدواجی که در آن عقد کرده‌اید مراجعه نمایید برای ثبت آن اقرارنامه در سند نکاحیه و دفاتر مربوطه.

پرسش: من دختر مجردی هستم که خواستگاری دارم. می‌خواستم بدانم آیا می‌شود استعلام کرد که بدانم آیا ایشان قبلا عقد کردند یا نه؟ اگر راهی هست بیان کنید.

پاسخ: فقط یک راه دارد آن هم اخذ گواهی تجرد است که فقط به صاحب شناسنامه و یا نماینده و وکیل قانونی وی داده می‌شود. بهتر است برای اینکه ناراحتی پیش نیاید هر دو اقدام به اخذ گواهی تجرد نماید.

پرسش: .من ۵ ماه پیش عقد کردم ولی چون ۲ دنگ از خانه‌ای که در قباله‌ام ذکر شد، به دلیل این که سند خانه در رهن بانک بود به نامم نشد. هنوز عقد نامه ما محضری نشده است. ظاهرا خانواده همسرم می‌گویند تا ۲ سال دیگه سند در رهن بانک است. هیچ راه دیگری وجود ندارد تا این سند به نامم شود و عقد نامه ما قانونی و محضری شود؟ یا من باید ۲ سال دیگه صبر کنم تا عقدم محضری بشود؟

پاسخ: برای حل این مشکل چندین راه وجود دارد. ارزش ملک را تبدیل به سکه کنید و هر زمان از رهن درآمد و زوج بنام زوجه کرد شما هم اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی‌می‌دهید که آن مقدار سکه را وصول کرده‌اید و از مهریه شما کم می‌شود. می‌توانید وکالت فروش بگیرید و سپس عقد کنید. می‌توانید سند صلح بزنید و سپس عقد کنید.

پرسش: لطف کنید مدارک برای مجوز عقد زن ایرانی با مرد عراقی را ذکر بفرمایید؟

پاسخ: مدارک لازم جهت ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی: ۱. گذرنامه مرد خارجی. ۲. پروانه اقامت ازدواج مرد از وزارت کشور. ۳. ارانه زناشویی زن از وزارت کشور. ۴. شناسنامه و کارت ملی زن. ۵. یک قطعه عکس از زوج و زوجه. ۶. اقررانامه مرد خارجی مبنی بر تشرف به دین اسلام (اگر مسلمان هستند نیاز نیست).۷. انجام آزمایشات لازم قبل از ازدواج. ۸ حضور معتمد و مترجم مرد خارجی در هنگام ثبت ازدواج

پرسش: به ازدواج دوم همسرم شک دارم اما نمی‌دانم چطور پیگیری کنم؟ اگر بخوام علنی مطرح کنم ممکن است پنهان کند. آیا راهی هست که شود از این کار استعلام.گرفت؟

پاسخ: اداره ثبت احوال تنها مرجعیست که در خصوص سوابق ازدواج و طلاق اشخاص اطلاع دارد و این اطلاعات را به صاحب شناسنامه و یا وکیل قانونی وی می‌دهد.

پرسش: چطور می‌شود فهمید که دختری قبلا ازدواج کرده یا نه؟ آیا دفتر خانه شما گواهی تجرد را از دختر خانم طلب می‌کند و پسر چطور می‌تواند بفهمد که شناسنامه‌اش را بدلیل ازدواج قبلی عوض نکرده است؟

پاسخ: لزومی‌برای اخذ گواهی تجرد نیست قانونا. اما اگر برای خود زوجین مهم است باید به ثبت احوال مرکزی واقع در حسن آباد مراجعه نمایند و درخواست گواهی تجرد نمایند.

پرسش: ۱. برای صدور نامه برای آزمایشگاه هزینه دریافت می‌کنید؟ ۲. برای ثبت عقد هنگام گرفتن امضاها و حقوق قید شده در عقد نامه، این کار جلوی همه و خانواده‌ها انجام می‌شود؟ ۳. برای گرفتن حق طلاق برای خانم چه باید کرد؟ و این کار بدون اطلاع خانواده‌ها انجام می‌شود؟

پاسخ: ۱. خیر. ۲. معمولا خانواده‌ها دوست دارد در کنار عروس داماد باشند ولی موقع ثبت فقط زوجین و شهود و ولی زوجه برای امضا ها کافی است. ۳. بهتر است وکالت طلاق در دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم شود. که معمولا همزمان با عقد انجام می‌شود.

پرسش: آیا پسر مسلمان می‌تواند با یک دختر بهایی ازدواج کند. بدون اجازه پدر پسر؟

پاسخ: اجازه پدر در ازدواج پسر نقشی ندارد. اما بهایی باید مسلمان شود تا بتوانید با او عقد دائم انجام دهید.

پرسش: من در شرف ازدواج با خانمی هستم که به علت فوت مادرش، حقوق ماهانه دریافت می‌کند. آیا راهی وجود داره که بعد از عقد این حقوق قطع نشود؟

پاسخ: دفاتر ازدواج به سامانه ثبت احوال بصورت آنلاین وصل هستند و به محض انجام عقد و یا نهایتا چند روز بعد مستقیما به ثبت احوال ارسال می‌گردد. اگر این مسئله برای شما مهم می‌باشد، شما می‌توانید ازدواج موقت کنید.

پرسش: چندبار می‌توان رونوشت عقدنامه را گرفت؟ من یکبار گرفته‌ام آیا باز هم می‌شود؟

پاسخ: برای دریافت رونوشت محدودیتی ندارد.

پرسش: آیا می‌شود بدون اجازه همسر اول با دختری عقد دائم کرد؟

پاسخ: بصورت قانونی نیاز به حکم دادگاه و رضایت همسر اول دارید. برای عقد موقت، اجازه همسر اول الزامی نیست.

پرسش: لطفا متن وکالت نامه گرفتن حق طلاق را بفرمایید؟

پاسخ: این متن وکالت طلاق به همراه حق انتخاب حضانت فرزند است. موردوکالت: مطلقه نمودن همسر دائمی موکل (وکیل این سند) از زوجیت موکل بهر قسم از طلاق اعم از بائن رجعی خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و بهر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل آن و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل از طرف موکل راشن شدن تکلیف فرزندان با حق قبول یا رد سرپرستی فرزند/ فرزندان و با حق تعیین نفقه فرزند/ فرزندان—— و مراجعه بدادگاه‌ها دادسراها واجرای احکام و نیرای انتظامی و دیوان عالی کشورا مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق درکیل جهت اجرای صیغه شرعی طلاق ولوکرارا” و با حق مراجعه به بهزیستی و مشاوره خانواده و شرکت در جلسات از طرف موکل و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با حق تعیین وکیل و اخذ وکیل دادگستری دفاع در موارد مندرج در تقدیم دادخواست اعتراض به رای و تجدیدنظر و اسقاط حق تجدید نظر خواهی و اسقاط حق فرجام خواهی و اعاده دادرسی ادعای جعل یا انکار استردادسند طرف تعیین جاعل ارجاع دعوا به داوری تعیین داور درکیل استرداد دادخواست یا دعوا جلب و وراد شخص ثالث و دفاع از دعوای آن دعوای متقابل رد ادعای اعسار قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجرا و وجوه ایداعی به نام موکل ، ایراد، جرح شدود درخواست واجرای قرارهای تامین دلیل ، تامین خواسته ، تحقیق محلی ، تعیین حافظ و تحویل دادن جهیزیه و تادیه هزینه‌ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک از اصل یا رانوشت وکپی.

پرسش: دختری مجرد هستم اما بکارت ندارم می‌شود بدون اجازه پدر، عاقد شرعی ما را صیغه کند؟ وآیا امکانش هست بعد از صیغه به دادگاه مراجعه کنیم و عقدمان را دائم کنیم بدون اذن پدر؟

پاسخ: ثبت رسمی‌نمی‌توانید انجام دهید چون ملاک شناسنامه است. اما اگر عاقد شرعی عقد دائم شما را بخواند و از طریق دادگاه حکم ثبت واقعه ازدواج بگیرید می‌توانید در دفتر ازدواج بصورت رسمی‌ثبت نمایید. در ضمن اگر پدر مخالف است با این ازدواج و یا در دسترس نیست دادگاه اجازه پدر را هم برای شما صادر می‌کند

پرسش: در صورت در دسترس نبودن پدر، مراحل اخذ اجازه پدر از دادگاه چه مدت طول می‌کشد؟

پاسخ: معمولا ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد.

پرسش: من دختر ۲۸ ساله هستم. قبلا عقد کردم طلاق گرفتم. الان با یک آقایی هستم و قصدش ازدواج است. من به این آقا گفتم قبل نامزد داشتم و نگفتم عقد بودم بخاطر حساس بدونش و البته اسم قبلی از شناسنامم حذف شده است. واجبه بگم که قبلا عقد بودم ؟

پاسخ: اگر نوع طلاق شما بائن غیر مدخوله باشد شما به عنوان دختر ازدواج می‌کنید و طبق قانون نام همسر قبلی از شناسنامه پاک می‌شود. اما اگر نوع طلاق شما خلع نوبت اول باشد اسم تا ازدواج بعدی باقی می‌ماند. گفتن این سابقه ازدواج بستگی به شما دارد که آیا دوست دارید از تمامی‌مسائل زندگی شما اطلاع پیدا کند و چیزی مخفی بین هم نداشته باشید و اگر از شخصی یا فامیلی این مورد را شنید باعث ناراحتی و اختلاف در زندگیتان نشود. قانونا شما دوشیزه هستید اما اخلاقا پیشنهاد می‌شود به اطلاع وی برسانید. انجام ازدواج و عقد جدید بدون اینکه همسر شما از سابقه ازدواج شما اطلاع داشته باشد همیشهه ترس از این خواهید داشت که زمانی این موضوع را بفهمد.

پرسش: من ازدواج کردم. آیا ثبت ازدواج در خارج از ایران هم قابل پیگیریست؟ یا فقط درداخل ایران ثبت می‌شود. من پاسپورت هم دارم. از شماره سریال پاسپورت می‌شود فهمید که کسی متاهل هست یا نه؟ کلا می‌خواهم بدانم خارج از ایران مدرجه متاهل یا مجرد بودن می‌شوند یا خیر؟

پاسخ: تنها مرجع ازدواج و طلاق و احوال شخص، ثبت احوال کشور ایران است

پرسش: یک دختر که قبلا ازدواج کرده و طلاقش ثبت شده، چه مدت بعد ثبت طلاق می‌تواند ازدواج کند؟ روز دقیقش چقدر است؟ حکم دادگاه البته واسه سال پیش هست ولی ثبت خیلی بعدتر انجام شده.

پاسخ: اگر نوع طلاق خلع است ۳ ماه زن عده دارد اگر بائن غیر مدخوله است یعنی هنوز زن دوشیزه است عده ندارد.

پرسش: آیا با شناسنامه قدیمی می‌توان عقد کرد یا حتما شناسنامه باید عوض شود؟

پاسخ: شناسنامه باید عکس‌دار باشد. قدیمی‌یا جدید ملاک نیست

پرسش: ما حدود ۱۲ روز پیش آزمـایش ازدواج را دادیم و نتایج را گرفتیم. منتها به علت مصادف شدن با ماه رمضان، زمان عقد مـا افتاد به روز عید فطر. الان متوجه شدم که آزمایش ها اعتبارشون یک ماهـه هست. یعنی ما دوباره باید آزمایش بدهیم؟

پاسخ: جواب آزمایش یک ماه اعتبار دارد و دوباره باید تمدید کنید.

پرسش: اگر خون من و نامزدم به هم نخورد، هیچ وقت نمی‌توانیم عقد دائم کنیم؟

پاسخ: آزمایشگاه‌های مربوط به ازدواج در این خصوص راهنمایی‌های لازم را در صورتی که هر دو تالاسمی‌داشته باشید، به شما می‌دهند و سپس می‌توانید ازدو ج کنید.

پرسش: من ماه دیگه عقدم است. مدرک تحصیلی‌م کاردانی است. ولی چون خانواده عروس مدرک مهمه براشون، با هماهنگی با عروس مدرک را گفتیم کارشناسی است. موقع عقدنامه مدرک تحصیلی استعلام گرفته می‌شود؟

پاسخ: خیر استعلام در مورد مدرک تحصیلی گرفته نمی‌شود.

پرسش: زوج هنوز به ۱۸ سال کامل نرسیده است. چطور می‌شود در محضر مهریه بر ذمه‌اش قرار داد؟

پاسخ: قانونا پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۱۳ سال می‌درانند ثبت عقد نمایند و مهریه بر ذمه قرار گیرد

پرسش: آیا موقع خطبه عقد دائم می‌شود اسم مستعار عروس خوانده شود و نه اسم شناسنامه‌ایش؟ در صورتی که همه با اسم مستعارش می‌شناسنش.

پاسخ: سردفتر زمان خواندن عقد دائم باید طبق شناسنامه اسم اصلی را بخواند برای حل شدن این مشکل بهتر است با سردفتر هماهنگ کنید عقد را یک راز قبل و یا قبل از آمدن میهمانان با اسم اصلی که در شناسنامه هست بخواند و بعد از آن بصورت صوری نام مستعار شما را جلوی میهمانان بخواند و عقد را بصورت صوری و تشریفاتی تکرار کند.

پرسش: من کفالت معافیت سربازی پسرم را گرفتم، ۸ ماه مونده که کارت پایان خدمت دائمی ‌بگیرد. حالا به چه صورت می‌توانم عقد دائم کنم، سربازی نرفتن پسرم مشکل ایجاد نمی‌کند؟

پاسخ: کارت پآیان خدمت خیلی سال است که‌ برای عقد نیازی نیست.

Comments are closed.